[MINH HUỆ 18-05-2010] Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một loạt các bức ảnh minh họa cho môn Pháp Luân Đại Pháp, một môn công pháp hoà bình lấy nguyên lý chỉ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn đã được người dân từ mọi tầng lớp trên thế giới đón nhận như thế nào.

New Zealand

Tokoroa

NZ-Tokoroa000326_big.jpg

Nhóm tập Pháp Luân Đại Pháp ở Tokoroa, New Zealand (2000)

Auckland

NZ-Auckland000513_2_big.jpg

Nhóm tập ở Aukland, New Zealand vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (2000)

new_zealandMay1601_2_big.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand tổ chức nhóm tập để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ hai (Tháng 5-2010)

Wellington

wellington5_small.jpg

Dạy các bài công pháp ở Wellington, New Zealand (2000)

NewZealand_1_big.jpg

Nhóm tập ở New Zealand bên bờ biển (2000)

Australia

Sydney, New South Wales

sydney04jul01_5_big.jpg

Ngồi thiền, Sydney (2001)

Brisbane, Queensland

2001-10-11-au-practice-1.jpg

Nhóm tập ở Brisbane New Farm Park trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Úc (Tháng 10-2001)

Canberra

Caberra_with_Kid.jpg

Nhóm tập trước Tòa nhà Quốc hội, Canberra, Úc (Tháng 10-2000)

Melbourne

au02oct01_2_small.jpg

Tập công ở Melbourne (2001)

au02oct01_3_small.jpg

Nhóm tập ở Melbourne (2001)

darlingHB6s_big.jpg

Các học viên nhỏ tuổi ngồi thiền trong nhóm tập công ở Úc (2000)

practice_australia_2_big.jpg

Nhóm tập công lớn (1999)

Adelaide, Nam Úc

2009-5-24-southau509-01--ss.jpg

Nhóm tập ở Adelaide (2009)

Papua New Guinea

2005-1-1-papua-new-guinea-04--ss.jpg

Cựu Thủ tướng Papua New Guinea, một hòn đảo quốc gia Nam Thái Bình Dương, và gia đình học cách tập Pháp Luân Công (2005)


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117155.html

Đăng ngày 21-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share