[MINH HUỆ 18-05-2010]

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một loạt các bức ảnh minh họa cho môn Pháp Luân Đại Pháp, một môn công pháp hoà bình lấy nguyên lý chỉ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn đã được người dân từ mọi tầng lớp trên thế giới đón nhận như thế nào.

Nhật Bản

fushishan_1_big.jpg

Nhóm tập Pháp Luân Công ở Nhật Bản( 2000)

2002-6-22-japan-parade-3.jpg

Nhóm tập Pháp Luân Công ở một công viên ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản (Tháng 6-2000)

JAPAN2000.jpg

Nhóm tập ở Nhật Bản (2000)

Hàn Quốc

2003-6-30-korea_4.jpg

Nhóm tập ở Hàn Quốc trong Triển lãm Văn hóa Thế giới (Tháng 6-2003)

2004-12-10-bushan1205-1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường của Busan Station trong cuộc triển lãm chống tra tấn vào tháng 12 (2004)

2009-5-12-koreaseoul513-12--ss.jpg

Nhóm tập gần World Peace Gate ở Seoul Olympic Park (Tháng 5-2009)

2009-5-12-koreaseoul513-13--ss.jpg

Một nghìn học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc đã tập các bài công pháp gần World Peace Gate ở Seoul Olympic Park (Tháng 5-2009)

Hồng Kông

HK_513_practice_big.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông tổ chức nhóm tập (2000)

Macao

2006-4-21-maco-liangong-01.jpg

Nhóm tập ở Macao (2006)

Nepal

2001-9-16-nepal1.jpg

Pháp Luân Đại Pháp ở Nepal (2001)

Ấn Độ

2004-3-18-india-pune-1.jpg

Nhóm tập ở Pune, Ấn Độ (2004)

Một học viên Ấn Độ dạy các bài công pháp Pháp Luân Công ở một trường học (2009)

2009-4-15-indiatour-10--ss.jpg

Hơn 1.000 sinh viên của Học viện Đào tạo Cảnh sát tại Delhi đã học để tập Pháp Luân Công (Tháng 4-2009)

2007-12-14-indiabangalore-04--ss.jpg

Các học sinh của trường SRI K.V. English học bài công pháp đầu tiên của các bài tập Pháp Luân Công (2007)

2008-10-5-indiaschool-03--ss.jpg

Các học sinh và giáo viên ở trường Byreshawara tại Bangalore đồng diễn các bài công pháp Pháp Luân Công (2008)

2006-11-2-india-05--ss.jpg

1.200 học sinh của một trường công lập dành cho nữ ở Ấn Độ tìm hiểu để tập các bài công pháp Pháp Luân Công (2006)

2006-11-2-india-02.jpg

Ấn Độ năm 2006

Việt Nam

2010-5-13-vietnam-fahui-03--ss.jpg

Các học viên ở Việt Nam kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Tháng 5-2010)

Sri Lanka

2004-12-24-srilanka3.jpg

Sri Lanka năm 2004

Philippines

2003-11-25-philippines_1--ss.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Philippines (2003)

Burma

2007-7-25-miandianhf-02--ss.jpg

Các sư tiểu vui mừng nhận các thẻ đánh dấu trang sách giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (2007)

Thái Lan

2004-10-5-thailand-exhi-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp ở Triển lãm Y tế Thái Lan (Tháng 1-2004)

2005-5-9-thandland-513-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở biển Pattaya (Tháng 5-2005)

Indonesia

2006-4-16-bali-fzn--ss.jpg

Nhóm tập Pháp Luân Công ở Bali Island (2006)

2004-7-15-indonesia-2--ss.jpg

200 công nhân nhà máy dệt ở Solo, Indonesia tập công trước khi đi làm mỗi sáng (2004)

2001-5-19-indonesia_falun.jpg

Nhóm tập ở Indonesia (Tháng 5- 2001)

2002-5-22-indo-gbr-8.jpg

Phụ nữ Hồi giáo đang ngồi thiền năm 2002

2005-1-21-indo-exhi2-01.jpg

Nhóm tập ở trước một Nhà thờ Hồi giáo ở Sumatra (2005)

2006-5-9-indo-practice-04.jpg

Tập công buổi sáng ở Pontianak, Indonesia (2006)

Malaysia

2001-6-7-malaysia-wdfldfday-1--ss.jpg

2001-6-7-malaysia-wdfldfday-2--ss.jpg

Nhóm tập trong công viên ở Kuala Lumpur gần tháp đôi Apex -tòa nhà cao nhất thế giới – – để giới thiệu Đại Pháp (2001)

2009-9-2-malaysia830-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp gần bờ biển ở Port Dickson trước Ngày Độc lập Malaysia (2009)

Singapore

sg-punggol0799_big.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Singapore tổ chức nhóm tập công buổi sáng năm 1999

Singapore-000513_big.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền trong nhóm tập ở Singapore năm 2000

2007-7-23-singapore720-01__small.jpg

Nhóm tập ở Singapore (2007)


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117153.html

Đăng ngày 21-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share