[MINH HUỆ 05-04-2010] Đến giờ, tôi đã tu luyện được một thời gian, và tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của tôi về vượt qua những thử thách và khảo nghiệm về tâm tính.

Tôi đã đọc nhiều bài tâm đắc thể hội viết bởi các đồng tu. Trong quá khứ, tôi đã nghĩ rằng tu luyện không hề dễ dàng chút nào. Sau khi vượt qua một thử thách, một khảo nghiệm khác sẽ đến, và một người có thể sẽ thất bại khảo nghiệm sau đó. Thật không dễ dàng. Sư phụ đã nói rằng chúng ta cần hướng nội, và giống như nhiều đồng tu khác, mỗi khi gặp rắc rối, tôi đều hướng nội để tìm ra các chấp trước của mình. Dù tôi đã tìm ra các chấp trước và biết rằng loại bỏ chúng là điều cần thiết cho sự đề cao của mình thì tôi vẫn thấy nó thật khó khăn và căng thẳng để kiềm chế bản thân trong khi làm như vậy.

Gần đây, tôi đã trải qua một khảo nghiệm và có một nhận thức mới về vấn đề này.

Một hôm, một thành viên trong gia đình tôi bất ngờ có những lời nhận xét không hay. Tôi biết rằng đây là một cơ hội để mình đề cao, vì thế tôi đã nghĩ “Tất cả những chấp trước xấu đều có liên quan tới nghiệp lực. Chính là những thứ xấu đang đau đớn. Vậy thì cứ để nó đau đớn.” Sau đó, tôi không còn cảm giác khó chịu nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái – như thể nghiệp lực đang được gỡ bỏ từng chút một, và đức đang không ngừng được chuyển hóa. Tôi càng vượt lên sự đau đớn trong tâm thì càng cảm thấy thoải mái – nghiệp lực đang được tiêu trừ, và tôi có thể nhận thấy nó một cách rõ ràng. Ý chí của tôi trở nên ngày càng mạnh hơn. Tôi trở nên hiểu sâu sắc hơn về điều mà Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm:

Cật khổ đương thành nhạc (Tạm dịch: Coi khổ như hỷ lạc). (Khổ kỳ tâm chí – Hồng Ngâm)

Thỉnh thoảng, khi tôi tập các bài công pháp, tôi không thể chịu đựng cơn đau và muốn dừng tập. Tuy nhiên, điều mà Sư phụ giảng về khí công võ thuật đã khai sáng cho tôi một nhận thức mới về các bài công pháp. Tôi nhận ra rằng khi tôi không có khả năng chịu đựng trong một bài, thì đó có thể là vì tôi thiếu ý chí. Do vậy, tôi phải kiên trì và rèn luyện ý chí của mình. Với nhận thức mới này, tôi đã phát hiện rằng tôi có khả năng chịu đựng lâu hơn, và cơn đau không còn làm phiền tôi nữa. Tôi tìm thấy “sự thoải mái” trong đó, tuy nhiên nó khác với sự thoải mái về thể chất mà chúng ta thường nói tới.

Xin hãy chỉ ra những điều không đúng trong nhận thức cá nhân của tôi.
________________________________________
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/5/221014.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116152.html
Đăng ngày 27-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share