[MINH HUỆ 02-11-2009] Vào ngày 19 tháng 9, Đoàn nhạc Tian Guo ở New York, gồm có các học viên Pháp Luân Công, đã được mời biểu diễn trong một lễ hội nghệ thuật tại khu căn cứ quân sự Fort Hamilton. Đây là lần đầu tiên các học viên biểu diễn tại căn cứ quân đội. Trong video, có thể nhìn thấy cột ánh sáng xuất hiện trên đầu các học viên.

 

WMV Format, Tải về (1.9MB)

Xem thêm về cột sáng tại đây: https://vn.minghui.org/news/7732-Nhung-kinh-nghiem-ky-dieu-cua-mot-de-tu-o-Dai-Loan.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/2/211652.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/3/112073.html
Đăng ngày: 03-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share