Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2010] Mỗi người tu luyện đều biết rằng ba việc Sư Phụ đã dạy chúng ta làm tốt là tu luyện bản thân, giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh, và phát chính niệm. Ba việc này hoàn thiện mọi điều Đệ tử Đại Pháp làm. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ về tu tâm tính và giảng thanh chân tướng, nhưng không chú ý nhiều vào việc Phát chính niệm, mặc dù điều đó cũng là một trách nhiệm quan trọng của các Đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cần phải có một sự hiểu biết tốt về việc phát chính niệm và làm điều đó cho tốt.

Gần đây, tôi thấy rằng một số học viên đã có trạng thái tư tưởng không tốt khi phát chính niệm. Tôi muốn thảo luận một số vấn đề chúng ta cần phải chú ý đến khi phát chính niệm.

Vấn đề đầu tiên là chúng ta đợi người khác thông báo cho chúng ta khi phát chính niệm. Trước hoặc trong các sự kiện chứng thực Pháp quan trọng, chúng ta cũng chờ đợi người nào đó thông báo cho chúng ta [phát chính niệm]. Nếu chúng ta không nhận được thông báo nào, thì chúng ta không phát chính niệm. Một số học viên thậm chí còn cần người khác nói với họ những gì họ nên nghĩ khi phát chính niệm. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2010, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hai hội nghị lớn. Một số lượng lớn nhân tố tà ác tập trung ở Bắc Kinh tại không gian khác. Đó là thời điểm tốt để các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm và loại trừ chúng. Mặc dù đó đã là một cơ hội hiển nhiên, nhưng một số học viên vẫn chờ đợi thông báo từ những người khác. Thái độ hoàn toàn bị động của họ không nghi ngờ gì đã ảnh hưởng đến kết quả. Cuộc sống của các nhân tố tà ác được kéo dài, và chúng ta đã không cứu độ nhiều chúng sinh như chúng ta có thể làm.

Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa! Chúng ta phải theo sát Sư Phụ trong việc chứng thực Pháp. Chúng ta sẽ trở thành những Vương và Chủ của các thiên thể to lớn. Có thể nào chúng ta luôn chờ đợi từ người khác?

Vấn đề thứ hai là các cảm xúc đã can dự vào khi phát chính niệm. Ví dụ, khi một học viên chúng ta biết hoặc yêu quý, hoặc sống gần chúng ta bị giam giữ, chúng ta chú ý sát sao tới việc phát chính niệm. Còn không thì chúng ta không chú ý nhiều. Phát chính niệm là một việc rất nghiêm túc. Nếu các cảm xúc của chúng ta can dự vào thì cựu thế lực chắc chắn sẽ dùi vào sơ hở của chúng ta, phóng đại các chấp trước của chúng ta và làm cho chúng ta bàng quan với số mệnh của các học viên mà chúng ta không biết. Những xúc cảm như vậy làm suy giảm đáng kể chỉnh thể của chúng ta trong phát chính niệm. Nó có ảnh hưởng rất tiêu cực trong việc giải cứu [đồng tu] của chúng ta và nỗ lực của nhóm để loại trừ các nhân tố tà ác.

Vấn đề thứ ba là sự bất lực của chúng ta khi nhìn nhận các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc như một chỉnh thể.

Trong vài năm qua, các đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc trong việc hỗ trợ các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc và giúp đỡ người dân Trung Quốc biết được sự thật về cuộc bức hại. Đôi khi họ đã gặp khó khăn, và đôi khi họ đã thành công. Tuy nhiên, nhiều học viên ở Trung Quốc cảm thấy mình chẳng có gì liên quan đến những khó khăn của học viên hải ngoại. Họ xem các học viên ngoài Trung Quốc như một nhóm riêng biệt, hay cảm thấy rằng khoảng cách vật lý là quá xa để vượt qua. Họ chỉ xem xét tiến trình được thực hiện bởi các học viên hải ngoại, chứ họ không xem tất cả học viên như một chỉnh thể. Điều này đã làm suy yếu lực lượng đệ tử Đại Pháp cho việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ đã giảng rằng chỉnh thể chính của học viên Đại Pháp là ở Trung Quốc. Các học viên hải ngoại đang hỗ trợ cho các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Là một thành viên của chỉnh thể chính của Đệ tử Đại Pháp, thất bại của chúng ta trong việc hỗ trợ những nỗ lực toàn cầu của chúng ta để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh bằng chính niệm đã cản trở xấu đến tiến trình chính Pháp!

Các đồng tu, chúng ta nên xem xét bản thân về vấn đề phát chính niệm. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã áp dụng điều này cho mình? Sư Phụ đã ban cho chúng ta Pháp khí phát chính niệm, và đặt hy vọng cao vào chúng ta. Liệu chúng ta đã sử dụng chính niệm đến mức tối đa chưa? Vào tháng Năm, cuộc triển lãm World Expo được tổ chức ở Thượng Hải. ĐCSTQ bị khiếp sợ bởi tiến trình Chính Pháp toàn cầu. Nó sẽ tập hợp các nhân tố tà ác và gây ra các rắc rối. Mặt khác, đây là cơ hội tốt để phát chính niệm và loại trừ chúng. Tôi hy vọng rằng học viên Đại Pháp ở Trung Quốc có thể sử dụng chính niệm mạnh mẽ của mình để giải thể tà ác. Một điều chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải có tâm ngay chính khi phát chính niệm. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta là những sinh mệnh vô ngã. Chúng ta không phát chính niệm để bảo vệ chúng ta. Chúng ta làm điều này là để cứu độ chúng sinh.

Tôi không có ý chỉ đạo, tôi cũng là đệ tử ở Trung Quốc đại lục. Tôi muốn chia sẻ những hiểu biết hiện thờ của mình về vấn đề này với mọi người để chúng ta có thể thảo luận và cùng nhau thăng tiến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/15/221554.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/27/116366.html
Đăng ngày 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share