Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2009] Tôi thường xuyên nghe thấy một số học viên nói rằng khi những kẻ tà ác bức hại họ, họ đã phát chính niệm, nhưng không hiệu quả. Một số học viên cũng cố gắng phát chính niệm khi chịu đựng nghiệp bệnh, nhưng những cố gắng của họ cũng không có kết quả. Lý do là gì? Tôi có một vài suy nghĩ về vấn đề này và muốn chia sẻ và trao đổi với các bạn đồng tu. Khi chúng ta phát chính niệm, nó thực sự là vận dụng thần thông. Tại sao Sư Phụ không nói cụ thể “vận dụng thần thông” và thay bằng thuật ngữ “phát chính niệm?” Hiểu biết của tôi là khi chúng ta sử dụng những thần thông của chúng ta, động cơ của chúng ta phải là thuần khiết. Trước tiên nó phải là vì Đại Pháp. Thứ hai, nó phải là vì chúng sinh. Mục đích của chúng ta để sử dụng những thần thông phải là để thanh trừ tà ác, bảo vệ Đại Pháp và bảo vệ chúng sinh. Nếu không có bất kỳ yếu tố của ích kỷ, nó sẽ có hiệu quả. Khi một số học viên đang phải đối mặt với bức hại, mục đích cho việc phát chính niệm là vì mục tiêu bảo vệ bản thân, để tránh bị bức hại. Họ không chỉ không nghĩ về Đại Pháp, họ cũng không quan tâm tới các cảnh sát, người mà cũng là một nạn nhân và một chúng sinh cần được cứu độ. Các tâm bắt nguồn từ sự ích kỷ của tâm con người, vì thế việc phát chính niệm là không thuần khiết. Làm sao mà một tâm người thường có thể phát huy những thần thông? Bởi vậy mà việc phát chính niệm sẽ không hiệu quả.

Một số học viên khi phải đối mặt với nghiệp bệnh đã phát chính niệm với mục đích loại trừ nghiệp bệnh. Họ không tự đặt bản thân vào vị trí của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải chịu trách nhiệm cho Đại Pháp và cho chúng sinh. Khi tà ác ở đây, họ phải sử dụng cơ hội tốt này để thanh trừ tà ác.

Con người là ích kỷ trong khi các vị thần là vị tha. Hành động vì bản thân là vị kỷ, nhưng quan tâm tới những người khác trước là một hành động từ bi. Nếu chúng ta muốn thăng tiến từ người thường hướng về thần, chúng ta phải vượt qua trở ngại về sinh tử này của tính ích kỷ. Để đột phá, cách duy nhất là đặt bản thân mình ra sau. Khi gặp phải những sự cố, chúng ta không nên nghĩ về bản thân, mà nghĩ về việc chịu trách nhiệm cho Đại Pháp, cho chúng sinh và chỉ có tâm của một vị thần. Vì thế, chúng ta sẽ tự nhiên có được những sức mạnh của một vị thần và chúng ta sẽ có thể sử dụng những thần thông để thanh trừ tà ác một cách dễ dàng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/6/211977.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/28/112672.html
Đăng ngày 30-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share