[MINH HUỆ 25-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 18 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 1 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

1c149569a2d415dcb10c80874e23423e.jpg

1. [Thượng Hải] Ông Thang Vi Dân bị giam trong bệnh viện tâm thần
2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị giam giữ
3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bà Thôi Quần Mỹ bị bắt giữ
4. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Diễm Thu bị bắt giữ
5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kim Lan bị bắt giữ
6. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Cửu Vân và bà Hồ Liên Hương bị giam trong trại tạm giam
7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Mỹ Linh bị bắt giữ
8. [Thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây] Ông Trần Lâm và bà Sử Văn Yến bị bắt giữ
9. [Thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Vĩnh Cần và bà Từ Vạn Hương bị giam trong trại tạm giam
10. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Nhà của bà Trương Lam bị lục soát, bà Vương Hiếu Xuân bị bắt giữ
11. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Húc bị giam giữ
12. [Bắc Kinh] Bà Vương Hồng Ngọc bị bắt giữ
13. [Thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Cần Hương và bà Khương bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Ông Thang Vi Dân bị giam trong bệnh viện tâm thần

Ông Thang ở quận Từ Hối bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị giam ở đó một thời gian.

2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị giam giữ

Bà Thôi Tú Cầm ở quận Đạo Lý bị cảnh sát của Đồn Công an Kiến Quốc bắt giữ vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Bà hiện đang bị giam ở trong đồn công an.

Tham gia bức hại bà Thôi:
Đồn Công an Kiến Quốc: +86-451-84623110, +86-451-84835488, +86-451-84847224
Triệu Trung Nhân (赵忠仁), đồn trưởng: +86-15636162368
Trương Lôi (张雷), phó đồn trưởng: +86-13804609329
Trương Quốc Hoành (庄国宏), phó đồn trưởng: +86-13946027277

3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bà Thôi Quần Mỹ bị bắt giữ

Bà Thôi Quần Mỹ bị bắt vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập pháp môn.

Tham gia bức hại bà Thôi:
Đồn Công an Tiến Học: +86-4332514311, +86-4332512358
Trương Hải Long (张海龙), đồn trưởng: +86-4332557757, +86-13704339777
Sỹ quan cảnh sát: +86-18043301992, +86-17604430161

4. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Diễm Thu bị bắt giữ

Bà Dương Diễm Thu bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2020 vì dán tài liệu Pháp Luân Công ở quận Kiều Tây. Bà bị đưa tới Đồn Công an Đạt Hoạt Tuyền. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kim Lan bị bắt giữ

Bà Lưu Kim Lan ở quận Lộ Bắc bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà, và tịch thu một máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và tài liệu in ấn.

6. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Cửu Vân và bà Hồ Liên Hương bị giam trong trại tạm giam

Tối ngày 18 tháng 2 năm 2020, Lý Bân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Khúc Chu, đã dẫn theo các cảnh sát khác tới bắt giữ bà Cao Cửu Vân và bà Hồ Liên Hương ở huyện Khúc Chu. Bà Cao và bà Hồ đã bị giam trong trại tạm giam của Cục Công an Huyện Khúc Chu.

Cảnh sát lục soát nhà bà Hồ, và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng tài liệu in ấn liên quan.

Hiện tại, cả hai học viên đều đang bị giam ở trong trại tạm giam Số 3 Thành phố Hàm Đan.

Tham gia bức hại bà Cao và bà Hồ:
Lý Bân (李彬), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-17731807615

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngô Mỹ Linh bị bắt giữ

Bà Ngô Mỹ Linh ở thành phố Tê Hà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thúy Bình bắt giữ vào tối ngày 10 tháng 2 năm 2020, vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Tham gia bức hại bà Ngô:
Diêm Thăng Ba (闫升波), cục trưởng, Công Công an Thành phố Tê Hà: +86-535-5212338, +86-18660068066, +86-13905457053
Loan Phúc Cường (栾福强), chính ủy: +86-18660075008, +86-13953557686
Liễu Hoa Xuân (柳华春), phó cục trưởng: +86-18660075003, +86-13505455516
Phạm Khánh bân (范庆斌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18660075201, +86-13853551359
Phan Hỷ Nam (潘喜南), đồn trưởng, Đồn Công an Thúy Bình: +86-18660075320, +86-13954533866

8. [Thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây] Ông Trần Lâm và bà Sử Văn Yến bị bắt giữ

Ông Trần Lâm và bà Sử Văn Yến ở thàn phố Hầu Mã đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thị xã Phượng Thành bắt giữ vào chiều ngày 23 tháng 2 năm 2020, vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại ông Trần và bà Sử:
Triệu Kiến Lâm (赵建林), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Hầu Mã: +86-13363576339

9. [Thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Vĩnh Cần và bà Từ Vạn Hương bị giam trong trại tạm giam

Bà Tôn Vĩnh Cần và bà Từ Vạn Hương đã bị bắt vào tối ngày 23 tháng 2 năm 2020, vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Hiện tại, cả hai học viên đều đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Xương Ấp.

Tham gia bức hại:
Lưu Xương Ân (刘昌恩), trung đội trưởng, Trung đội 2, Đội An ninh Nội địa: +86-13853675110, +86-18678071608
Vương Nghĩa Cường (王义强), trung đội phó: +86-13792601377

10. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Nhà của bà Trương Lam bị lục soát, bà Vương Hiếu Xuân bị bắt giữ

Nhà bà Trương Lam bị lục soát vào ngày 20 tháng 2 năm 2020.

Bà Vương Hiếu Xuân bị bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 21 tháng 2. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Tham gia bức hại bà Trương và bà Vương:
Vương Quốc Phong (王国峰), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Hồn Xuân: +86-433-7524910, +86-433-7513762, +86-433-7714001
Lâm Kiệt (林杰), chính ủy: +86-18043304002, +86-433-7714002
Toàn Hạo (全浩), phó cục trưởng : +86-18043304023, +86-433-7714006
Đội An ninh Nội địa: +86-433-7556333, +86-17604431613

11. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Húc bị giam giữ

Bà Vương Húc bị camera giám sát ghi lại cảnh đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Bà bị bắt giữ và hiện đang bị giam 15 ngày.

12. [Bắc Kinh] Bà Vương Hồng Ngọc bị bắt giữ

Bà Vương Hồng Ngọc bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Triều Dương, Phòng 610, và Đồn Công an Kính Tùng bắt giữ tại nhà vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 2020. Bà bị đưa tới đồn công an. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, USB, DVD, và các tài liệu in ấn.

Bà Vương đã bị đưa tới trại tạm giam Triều Dương, nhưng họ bị từ chối tiếp nhận vì đang dịch virus corona. Sau đó bà đã về nhà.

13. [Thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Cần Hương và bà Khương bị bắt giữ

Bà Từ Cần Hương và bà Khương (chưa rõ tên) bị công an thành phố Phủ Viễn bắt giữ vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 2020, khi họ đang cùng nhau đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của họ bị lục soát.

Cả hai học viên đã bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/401669.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/13/183622.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share