Một đoạn phim video tiếng Anh về giải cứu con trẻ mồ côi của các đệ tử Pháp Luân Công.

Real Player:Xem trực tuyến (8 phút 30 giây)Download (13.8 MB)
MPEGDownload (84.7 MB)

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/8/4/63596.html.

Share