Cuộc khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đến sáu năm. Thực tiễn chà đạp tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc đã xảy ra hằng ngày trên đường phố, trong nhà tù, các trại lao động (xưởng lao động nô lệ trá hình) và các trung tâm tẩy não, trên cái đất nước đông dân cư nhất thế giới. Các học viên Pháp Luân Công bị khủng bố vì họ từ chối buông bỏ đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn. Người Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo cũng đã bị ngày một bức hại và cầm tù vì đức tin của họ. Khi người Mỹ ca mừng Ngày Độc lập của họ, giám mục Công giáo Jia Zhiguo bị bắt lần thứ sáu trong vòng 18 tháng.

Các điều kiện trong các nơi cầm tù tại Trung Quốc rất tàn bạo và thường chết người. Một người có thể bị kêu án ba năm tù trong một hay trại lao động cưỡng bách mà không qua một cuộc tra xử. Hằng triệu người bị giữ trong các nơi lao động nô lệ đó, sản xuất ra những vật dụng mà thường được nhìn thấy trên các quầy hàng tại Mỹ. Tra tấn người là việc thường lệ và hằng ngàn người học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết.

Những người bỏ hàng ngũ Đảng cộng sản Trung Quốc gần đây đã tiết lộ cách mà Trung Quốc gửi hằng ngàn gián điệp đến các nước Tây phương, nhất là tại Mỹ quốc để do thám và bức hại Pháp Luân Công ở ngoại quốc. Học viên ở các nơi này bị hăm doạ, bị tấn công và nhà họ bị đột nhập.

Cho dù hình ảnh có đen tối, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng những con người dân hoà bình không run sợ trước bạo lực, cuối cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta hãy ủng hộ những người dân dũng cảm đó, bằng cách ký tên vào bản danh sách trên mạng lưới những người bạn của Pháp Luân Công, và trong tim và lời cầu nguyện của các vị.

Michel Courter

Chico, California

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/8/1/63492.html.

Dịch ngày 10-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share