Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Hai học viên Pháp Luân Công thụ án tại Nhà tù nữ Liêu Ninh hiện đang bị tra tấn mỗi ngày vì không từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Thục Anh, ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã phát sinh một số vấn đề về sức khoẻ sau khi bị ngược đãi trong tù và đã được đưa đến bệnh viện nhà tù. Ở đó, bà đã luyện các luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công nên bị lính canh đã trói vào một chiếc giường (không có bộ đồ giường hay chăn ấm) trong tư thế đại bàng sải cánh. Họ từ chối thả bà thậm chí ngay cả khi bà cần đi vệ sinh.

5c0df204d6d524e661687b7b4454485a.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói vào giường

Bà Chu Á Phương, khoảng 50 tuổi, ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án sáu năm tù tại Khu 7 của nhà tù.

Vì bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào ngày 17 tháng 11 và 5 tháng 12 năm 2019, Đinh Phượng Quân, tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà, đã bịt miệng bà và làm mặt bà bị thương.

Hiện bà Chu bị Đinh ngược đãi hàng ngày.

Từ khi chế độ cộng sản thi hành đàn áp Pháp Luân Công, Nhà tù nữ Liêu Ninh đã tra tấn tàn bạo các học viên nhằm ép họ từ bỏ đức tin, bao gồm sốc điện, bức thực, trói trong những tư thấy gây đau đớn, và bị lạm dụng tình dục. Ít nhất 36 học viên được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết ở đó.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ bị cầm tù phản đối lao dịch, lính canh đánh đập và bức thực bà

Nghi ngờ có sử dụng vũ khí âm thanh khi tra tấn học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh huấn” của nó

Lời thuật của một cựu tù nhân về những ngược đãi trong Nhà tù nữ Liêu Ninh

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: Nơi tra tấn và giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398883.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/25/182730.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share