[MINH HUỆ 14-01-2020] Thời Xuân Thu, nước Lương có một vị đại phu tên là Tống Tựu. Ông từng đảm nhiệm chức huyện lệnh tại khu vực tiếp giáp với nước Sở.

Tại vùng biên giới hai nước đều có chòi canh, để ngăn không cho người của đối phương tràn qua. Hai nước đều trồng dưa trên đất của nước mình. Do binh sỹ nước Lương vô cùng chăm chỉ, họ thường tưới nước, bón phân cho dưa, nên dưa của họ vừa to, vừa nhiều. Binh sỹ nước Sở lại rất lười nhác, họ vừa không tưới nước cho dưa, cũng chẳng bón phân. Kết quả là dưa của họ vừa nhỏ vừa ít.

Huyện lệnh nước Sở biết chuyện, vô cùng tức giận. Ông lập tức cử người cho gọi quan đình úy gác chòi tới mắng một trận thậm tệ.

Quan đình úy bị trách mắng, trong tâm cũng giận dữ, và đổ hết nguyên nhân mình bị trách cứ là do dưa của nước Lương phát triển tốt. Thế là nhân lúc gió lộng trời đêm, bèn cho người lén lút vượt biên giới, phá hoại ruộng dưa của nước Lương.

Binh lính nước Lương sau khi phát hiện ra chuyện này, cũng muốn hủy hoại ruộng dưa của nước Sở. Đình úy nước Lương biết rằng chuyện này không nhỏ, nếu làm không tốt còn khiến chuyện bé xé ra to, phá hoại mối quan hệ giữa hai nước. Ông bèn thỉnh giáo Tống Tựu về chuyện này.

Tống Tựu nghe xong không đồng tình. Ông nói với quan đình úy rằng, cách làm của nước Sở là sai trái. Nếu cũng làm vậy với họ, có thể sẽ sinh chuyện đa đoan. Vì tạo dựng mối giao hảo với nước Sở, chúng ta có thể lấy đức báo oán, hàng ngày cử một vài người qua nước Sở giúp họ tưới nước, bón phân. Hơn nữa chuyện này nhất định phải khiến quỷ thần đều không hay biết.

Kết quả, chẳng bao lâu sau, ruộng dưa của nước Sở lớn từng ngày. Đình úy và lính canh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sau này mới phát hiện ra là do người nước Lương làm.

Huyện lệnh nước Sở biết chuyện, lập tức cử người bẩm báo chuyện này với Sở Vương. Sở Vương cảm động bởi cách làm của Tống Tựu nước Lương, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ về binh sĩ nước mình, bèn cử người mang hậu lễ tới nước Lương tạ tội. Từ đó hai nước kết thành láng giềng hữu hảo.

Về sau, điển cố này được dùng để biểu thị việc lấy đức báo oán. “Bắc sử Lý Diên Tôn truyện luận” cũng trích dẫn điển cố này như sau: “Tưới dưa tặng thuốc, tuy hổ thẹn với tiên hiền; Đánh bắc dẹp đông, cũng đủ chúc tiên tổ.”


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/宋就「灌瓜」-398991.html

Đăng ngày 27-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share