Bài viết của Hoàng Song Dực

[MINH HUỆ 23-12-2019] Nghiêm Diên Niên là một vị quan tàn bạo nổi tiếng thời nhà Hán. Ông ta là người quận Đông Hải. Đoạn thời gian ông ta nhậm chức thái thú quận Hà Nam, ông ta ra lệnh cho các huyện bên dưới áp giải phạm nhân đến quận để hành hình vào ngày mùa đông. Ông ta tập trung phạm nhân lại một chỗ tiến hành xử tử, khiến cho máu chảy thành sông. Người dân trong quận Hà Nam gọi ông ta là “đồ bá” (ý tứ là tên đồ tể).

Mẫu thân của Nghiêm Diên Niên từ quận Đông Hải đến thăm và chuẩn bị cùng ông ta cử hành lạp tế. Lúc bà đến Lạc Dương thì đúng ngay lúc ông ta đang xử quyết phạm nhân. Mẫu thân ông ta vô cùng kinh ngạc nên bà đã dừng chân ở nơi đô đình mà không vào trong quận phủ. Nghiêm Diên Niên ra khỏi thành đến đô đình bái kiến mẫu thân, nhưng mẫu thân của ông đóng cửa không tiếp. Nghiêm Diên Niên ở ngoài cửa cởi mũ khấu đầu thật lâu thì mẫu thân mới chịu gặp ông ta. Mẫu thân trách mắng ông ta: “Con may mắn làm được chức quan thái thú của một quận, độc lập cai trị cả vùng đất rộng lớn nghìn dặm. Ta nghe nói rằng con không dùng nhân ái mà giáo dục cảm hóa muôn dân khiến họ có cuộc sống an định, ngược lại con lạm dụng hình phạt giết chết nhiều người vì muốn kiến lập uy tín của bản thân mình. Con thân là quan phụ mẫu của muôn dân, cớ sao lại hành sự thế này chứ!”

Nghiêm Diên Niên nhanh chóng nhận lỗi lầm, liên tục khấu đầu tạ tội với mẫu thân, rồi tự thân mình đánh xe ngựa đưa mẹ về quận phủ.

Sau khi tế lễ tháng Chạp và tháng Giêng âm lịch xong xuôi, mẫu thân nói với Nghiêm Diên Niên: “Lưới trời lồng lộng, thần minh ở phía trên, kẻ giết người nhất định sẽ bị giết (Trích từ “Hán Thư, Nghiêm Diên Niên Truyện”, nguyên văn là “Thiên đạo thần minh, nhân bất khả độc sát”). Thật là khó mà tưởng tượng được mẫu thân như ta sẽ chứng kiến cảnh con trai mình phải bị xử chết khi còn trẻ. Mẫu thân sẽ về quê cũ để chuẩn bị mộ phần cho con!”

Sau khi Nghiêm mẫu quay về quận Đông Hải, bà kể lại câu chuyện trên cho anh em của Nghiêm Diên Niên và người trong nhà nghe. Hơn một năm sau, quả nhiên Nghiêm Diên Niên bị xử tử. Người quận Đông Hải ai nấy đều khen ngợi Nghiêm mẫu là người có trí huệ, tài đức và thông hiểu đạo lý.

Cái chết của Nghiêm Diên Niên chính là nhân quả mà bản thân ông ta gieo lấy. Tấm bi kịch này có ý nghĩa cảnh tỉnh vô cùng to lớn đối với người Trung Quốc thời nay.

Rất nhiều người đã hùa theo Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công khiến cho rất nhiều đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phải chịu cảnh gia đình tan nát, lưu lạc khắp nơi. Có người còn mổ cắp nội tạng của đệ tử Đại Pháp. Tội ác của những người này so với Nghiêm Diên Niên là nghiêm trọng gấp triệu lần. Những người mà Nghiêm Diên Niên giết đều là những kẻ phạm tội, thậm chí có kẻ là phạm tội cực ác; nhưng đệ tử Đại Pháp đều là những người tốt tu tâm hướng thiện, là những người tu Phật.

Phật Pháp là từ bi và uy nghiêm đồng tại! Thiện đãi Phật Pháp thì nhất định được Thần Phật bảo hộ. Bức hại Phật Pháp thì tội lớn như trời, tất phải chịu ác báo! Lịch sử đã có bài học giáo huấn: Bạo chúa Nero của La Mã cổ đại bức hại tín đồ Cơ Đốc, “tam vũ nhất tông” diệt Phật trong lịch sử Trung Quốc, cho đến cuối cùng bản thân mình đều phải nhận cái chết và quốc gia tiêu vong, báo ứng vô cùng thảm thương.

Khuyến cáo những kẻ đã từng bức hại người tu Đại Pháp nhanh nhóng dừng tay, lấy công bù tội, Thần Phật từ bi sẽ chuộc tội cho! Mong rằng nhân sĩ trong nước khuyên bảo người nhà không được tham gia bức hại Đại Pháp, đó cũng là lựa chọn tương lai cho người nhà và bản thân mình.

Chú thích:

Lạp tế: Lễ tế dịp cuối năm vào thời xưa
Đô Đình: Nơi chiêu đãi xây dựng ở ngoài thành phủ quan thời xưa


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397394.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share