[MINH HUỆ 12-11-2019] Lưu Hướng, học giả thời Tây Hán có chép lại một câu chuyện trong “Thuyết Uyển – Kính Thận” như sau:

Sau khi Tôn Thúc Ngao được vua phong làm lệnh doãn nước Sở, quan lại, bách tính trong cả nước đều tới chúc mừng. Duy chỉ có người cha già mặc đồ tang tới chia buồn. Tôn Thúc Ngao rất kính trọng cha, bèn hỏi ông nguyên cớ vì đâu. Lão phụ nói rằng người hưởng quan cao lộc hậu, được quân vương coi trọng rất dễ không thấy rõ tác hại của bản thân. Tôn Thúc Ngao lại càng thêm kính trọng cha già, bái lạy 2 lần, xin cha chỉ giáo. Lão phụ cảnh báo Tôn Thúc Ngao rằng: Quan vị càng cao càng phải chăm lo cho bách tính, quyền lực càng lớn càng phải nỗ lực, bổng lộc càng nhiều càng phải coi nhẹ. Nhớ kỹ những điều này thì đã đủ để trị vì nước Sở rồi. Tôn Thúc Ngao đáp: “Thật là hay, con xin ghi nhớ!”

Nhiều người không hiểu vì sao người cha già lại phải mặc áo tang tới chia buồn? Sau đó lại dạy dỗ Tôn Thúc Ngao một hồi? Kỳ thực người cha già này là một ẩn sĩ hoặc một người tu đạo. Ông mặc áo tang tới chia buồn là vì những người xuất thân thấp kém sau khi tại vị nơi cao, trong cơn thèm khát theo đuổi quyền lực, danh lợi, rất khó giữ vững bản thân, mà mê lạc trong quyền thế, phú quý. Họ chẳng thể vui vẻ với cảnh bần hàn, giữ gìn đạo đức, phẩm hạnh của bản thân, từ đó mất đi cái gốc làm người.

Con người một khi đánh mất cái gốc làm người thì chẳng khác chi một người đã chết, vậy nên ông lão mới tới chia buồn. Đồng thời, làm vậy, trên bề mặt cũng là đang thăm dò Tôn Thúc Ngao, xem ông có ngộ, có tâm đại nhẫn, có biết làm người là như thế nào hay không. Nếu Tôn Thúc Ngao ngộ tính tốt, có thể kính cẩn đối đãi với cha già, chứng tỏ Tôn Thúc Ngao có huệ căn, có thể truyền thụ đạo trị vì Sở quốc cho ông. Vậy nên mới xuất hiện tình huống ông lão sau đó dạy dỗ đôi chút cho Tôn Thúc Ngao.

Từ câu chuyện nhỏ này có thể thấy rằng, bậc thánh nhân thời cổ đại rất coi trọng đạo làm quan. Quan cao là để chăm lo cho dân nơi đất thấp, quyền lực lớn thì ngôn hành càng phải cẩn trọng, bổng lộc nhiều cũng không nên quá xem trọng. Đây đều là lời vàng ý ngọc dành cho những người làm quan!

Nhưng nhìn lại Trung Quốc Đại Lục ngày nay, tham ô hủ bại lộng hành, vì quyền lực mà tranh đấu không dứt, chiếc mũ ô sa trên đầu còn quý hơn cả mạng sống. So với đạo làm quan của Tôn Thúc Ngao, sự khác biệt quả là trên Trời dưới vực! Không chỉ có vậy, vì quyền, vì tiền, họ còn bán đứng lương tâm, đi theo Trung Cộng bức hại học viên Pháp Luân Công thiện lương, vô tội.

Tôn Thúc Ngao mới chỉ đảm nhiệm chức vị lệnh doãn nước Sở, vị ẩn sĩ đã cảm thấy rằng con trai mình có thể sa lầy vào trong quyền lực và tiền tài mà tới chia buồn, cho rằng Tôn Thúc Ngao sắp chết. Vậy ngày nay Trung Cộng bức hại chính tín, phạm phải tội ác tày trời với Thần, không biết họ sẽ đi đâu về đâu!

Nhân đây cũng xin được khuyên những quan viên Trung Cộng vì lợi ích, trong vô tri mà tham gia bức hại, hãy mau chóng dừng tay gác kiếm. Thần Phật từ bi với con người, hiện giờ quay đầu vẫn còn có cơ hội lựa chọn cho mình một con đường, một tương lại tốt đẹp đang chờ đợi suốt ức vạn năm.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/395708.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share