Ottawa, Canada, 8-5-2004; các học viên từ Ottawa và Montreal tổ chức hội diễn tại đồi Parliament Hill:

Ottawa, Canada, 9-5-2004; tổ chức tham dự cùng lễ hội hoa Tulip hàng năm:

Washington, 9-5-2004; các học viên tổ chức kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới”; đây là lễ hội được tổ chức năm năm liên tiếp tại đây:

Đài Loan 9-5-2004: học viên tổ chức “múa sen”, một trong những hoạt động kỷ niệm ngày 13-5 năm nay:

 

Tư liệu: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/12/47994.html; http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/12/47990.html.

Share