Anh quốc, ngày 9-5-2004, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn nghệ thuật, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế 13-5:

Nhật Bản, ngày 8-5-2004, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13-5:

– Các tiểu đệ tử tại Nhật Bản học ở trường Minh Huệ cũng tham gia biểu diễn nghệ thuật và diễu hành vào ngày 8-5-2004, đón chào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày Đại Pháp khai truyền được 12 năm tròn:

Úc, ngày 8-5-2004, khoảng 500 học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Sydney đón chào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5, và yêu cầu sớm chấm dứt đàn áp ở Trung Quốc:

Đài Loan, ngày 9-5-2004, khoảng 3000 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại nam Đài Loan đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và diễu hành đón mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế 13-5 và thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt khủng bố tại Trung Quốc. Đoàn diễn nhận được cổ vũ nồng nhiệt từ dân chúng:

Indonesia, ngày 9-5-2003; các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hoạt động giới thiệu Đại Pháp nhân ngày Đại Pháp hồng truyền đã 12 năm tròn:

Hồng Kông, 13-5-2004, các đệ tử tổ chức chúc mừng sinh nhật Sư phụ và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới:

 

Tư liệu: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/10/zip.html; http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/11/zip.html; http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/12/zip.html.

Share