[Minh Huệ] Hàng năm đến ngày này có rất nhiều thiệp chúc gửi đến từ các đệ tử Đại Pháp tại khắp hoàn cầu. Vì nhân lực có hạn, chúng tôi không thế dịch và truyền tải hết. Chỉ có thể tóm lược một phần. Kính mong đọc giả thông cảm.

Học viên từ Trung Quốc chúc mừng Sư phụ và ngày kỷ niệm 12 năm truyền Pháp Luân Đại Pháp:

Tất cả học viên từ thành Phố Cát Lâm gửi thiệp mừng Sư phụ:

Tất cả học viên từ thành phố Huludao, tỉnh Liêu Ninh (Liaoning) xin gửi lời chúc đến Sư phụ, và kỷ niệm ngày 12 năm truyền Pháp:

“Phổ thiên đồng khánh” — Khắp trời cùng chúc mừng: lời chúc từ các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc:

Các học viên từ thành phố Zhaoyuan, tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang) chúc mừng Sư phụ và ngày 12 năm truyền Pháp:

Các đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc gửi lời chúc:

Các đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam (Henan) trân trọng gửi chúc mừng:

Các đệ tử tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc gửi lời cung chúc đến Sư phụ và mừng ngày 12 truyền Đại Pháp:

 

Tư liệu: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/12/47991.html.

Share