Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2019] Một phụ nữ 71 tuổi đã bị giam giữ 6 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lợi Huệ Tiên, một cư dân ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt đi khỏi nhà vào ngày 9 tháng 6 năm 2019 và bị giam giữ trại tạm giam số 1 Dương Giang kể từ đó.

trại tạm giam đã giám sát nghiêm ngặt các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây. Một lần, bà Lợi bị biệt giam trong 3 ngày sau khi lính canh phát hiện bà đã nói chuyện với một số tù nhân về Pháp Luân Công.

Vào các buổi chiều, bà còn bị bắt phải làm găng tay cao su và bao tay.

Trước khổ nạn gần đây nhất, bà Lợi từng bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 và bị giam giữ trong 15 ngày cũng chỉ vì đức tin của bà.

Bà Lợi từng nghiện cờ bạc và chịu nhiều đau khổ do sức khỏe yếu. Pháp Luân Công đã giúp bà bỏ được cờ bạc và cải thiện sức khỏe của bà. Bà cảm thấy cần phải nói cho mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được miêu tả trong tuyên truyền của chính phủ và chỉ vì điều này mà khiến bà bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9396825.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181080.html

Đăng ngày 20-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share