[MINH HUỆ 06-12-2019] Ứng viên phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, có sức khỏe tốt, muốn học may quần áo.

Ứng viên từ 18 đến 35 tuổi, đã được cấp phép hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ.

Những người quan tâm được khuyến khích nộp đơn từ bây giờ. Một bộ hồ sơ bao gồm một sơ yếu lý lịch, ảnh toàn thân mới đây nhất và thư giới thiệu của một điều phối viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, điều phối viên hạng mục Đại Pháp, hoặc đệ tử Đại Pháp lâu năm tại địa phương.

Ứng viên được nhận sẽ trải qua hai năm đào tạo và được ăn ở nội trú. Những học viên được xem là đủ điều kiện, sau thời gian đào tạo, sẽ có việc làm toàn thời gian có lương.

Địa chỉ email nhận hồ sơ:
auditions@shenyunperformingarts.org
admission@feitianacademy.org

Số điện thoại:
+1 201-500-5193
+1 845-796-8230

Xưởng Trang phục Shen Yun

Ngày 5 tháng 12 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/报名通知-396699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/180991.html

Đăng ngày 11-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share