[MINH HUỆ 15-11-2019] Gần đây, trang web Minh Huệ đã công bố danh sách cập nhật các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Danh sách này được đăng tải trên một trang web liên kết với trang web Minh Huệ và tổng cộng có 105.580 tên cùng thông tin cá nhân cũng như tội ác của các thủ phạm đối với các học viên Pháp Luân Công. Mục đích của việc tổng hợp danh sách này là nhằm chấm dứt cuộc bức hại, bảo vệ thiện lương và ủng hộ công lý.

Cuối tháng 5 năm 2019, trang web Minh Huệ đã đăng một Thông báo, kêu gọi các học viên Pháp Luân Công “hãy lập tức hành động: Thu thập hoàn chỉnh, chỉnh lý, và đưa danh sách người bức hại lên Minh Huệ; thông tin gồm cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, tài sản tư nhân của họ, để có thể xác định người bức hại.” Kể từ đó, các biên tập viên tình nguyện đã làm việc cần mẫn để cập nhật danh sách những thủ phạm này. Một lần nữa họ muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vì sự đóng góp và phối hợp trong việc thu thập những thông tin cần thiết để tổng hợp danh sách này.

list-perpetrators.jpg

Danh sách thủ phạm bằng tiếng Hán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/15/395828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180745.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share