Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 03-12-2019] Trang web Minh Huệ Thổ Nhĩ Kỳ “tr.minghui.org” đã được ra mắt vào tháng 11 năm 2019. Thổ Nhĩ Kỳ [là quốc gia] nằm giữa Châu Âu và Châu Á với dân số 80 triệu người.

msword

Ảnh chụp màn hình Trang web Minh Huệ phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được giới thiệu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2003 và hồng truyền nhanh chóng. Vào năm 2005, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập, và đến nay, các học viên Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 10 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Mersin, Samsun và Konya.

Các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Họ đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) tại hơn 20 thành phố, cũng như triển lãm ảnh “Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp” tại nhiều thành phố.

Các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển trang web Clearharmony phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2005 và thành lập Thời báo Đại Kỷ Nguyên Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011. Họ đã tổ chức chương trình biểu diễn Shen Yun vào năm 2010.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/明慧网土耳其语网站正式开通(图)-396316.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180950.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share