Bài viết của một học viên tại Ba Lan

[MINH HUỆ 27-07-2019] Cộng hòa Ba Lan là quốc gia nằm ở Trung Âu. Được thành lập vào thế kỷ thứ 10, nhà nước Ba Lan đã có một lịch sử lâu dài và đầy biến động. Ba Lan đã trở thành một quốc gia Châu Âu rộng lớn và có tầm ảnh hưởng, nhưng cũng bị những nước bên ngoài cai trị hơn 100 năm.

Với số dân khoảng 38 triệu người, Ba Lan hiện đứng thứ 9 ở Châu Âu về dân số. Trong lịch sử Ba Lan, người dân Ba Lan đã có những đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học và âm nhạc.

96fcc6637503ffb99e1d1b78840197c4.jpg

nh chp màn hình ca trang web Minh Huệ tiếng Ba Lan

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Ba Lan vào năm 2001, rồi phát triển và hồng truyền mạnh mẽ kể từ đó. Ngày nay, tại hơn 20 thành phố ở Ba Lan đều có các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có Warsaw, Cracow, Skierniewice, Gliwice, Gdynia, Szczecin và Katowice.

Các học viên Ba Lan tham gia nhiều hoạt động giảng chân tướng. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Đội múa “Rồng Vàng” Ba Lan tham gia các cuộc diễu hành tại Ba Lan và các thành phố khác ở Châu Âu, như Vienna, Prague, Berlin và Paris.

Năm 2017, Thời Báo Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Ba Lan đã được ra mắt. Các học viên Ba Lan thường đến gặp các chính khách để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc và tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Shen Yun đã biểu diễn tại Łódź, Ba Lan vào năm 2009, 2010 và 2015. Năm 2008, Ba Lan đã đăng cai tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của Châu Âu.

Vào tháng 7 năm 2019, trang web Minh Huệ phiên bản tiếng Ba Lan (https://pl.minghui.org/) đã được ra mắt. Chúng tôi hy vọng trang web này sẽ có lợi cho sự hồng truyền mạnh mẽ hơn nữa của Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan và góp phần hoàn thành sứ mệnh cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390689.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178611.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share