[MINH HUỆ 25-9-2018]

 

Bản in (30M): download


Bản tiếng Hán: http://pkg2.minghui.org/mh/2019/9/25/2020nianli_BB_A3_2_Read.pdf

Đăng ngày 21-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share