Screen Shot 2016-10-19 at 16.47.58

Mục lục

Chấp trước căn bản và tín Sư tín Pháp
Chân chính tín Sư tín Pháp sẽ không thể bị chuyển hóa
Bạn có tín Sư 100% không? – Tôi đã tìm thấy chấp trước căn bản của mình
Đàm luận về tín Sư tín Pháp
Tín Sư tín Pháp có thể vượt qua tốt mỗi quan nạn
Chúng ta có tín Sư 100% không?
Chỉ cần tín Sư tín Pháp, không có quan nạn nào không thể đột phá
Kiên định vào Đại Pháp là căn bản của hết thảy
Khi gặp nguy nan nghĩ tới cầu Sư phụ giúp đỡ
Cũng đàm luận về tín Sư
Chính lại hành động của chúng ta để vững tin vào Sư phụ và Pháp
Đừng xem thường bản thân
“Tín” là căn nguyên của hết thảy chính ngộ
Cùng giao lưu với các đồng tu đi đường vòng
Khảo nghiệm và cảm ngộ về tín Sư tín Pháp
Cần phải tín Sư tín Pháp vô điều kiện
Tín Sư tín Pháp – Trở về nhà sau năm ngày bị giam giữ phi pháp
Chúng ta chân chính tín Sư rốt cuộc được bao nhiêu phần?

Tải về:

Bản PDF: download (558KB)

Bản Word: download (109KB)


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=121097

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share