[MINH HUỆ 6-5-2017] Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới quý độc giả tài liệu Minh Huệ Đa ngữ 2017 bằng tiếng Việt đã được đăng.

Tài liệu này được làm theo quy cách một cuốn tạp chí 16 trang, in trên giấy bóng chất lượng cao, kích cỡ 8.5“ x 11”.


Dưới đây là nội dung các trang bên trong của tài liệu.Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163104.html

Đăng ngày 3-6-2017.

Share