Mục lục

Thể ngộ của tôi về sự thay đổi từ tận gốc quan niệm của chúng ta
Phá vỡ lớp vỏ con người – Tinh tấn thực tu
Chỉ khi không nhập vai quá sâu mới có thể triệt để tống khứ chấp trước người thường
Giả tướng nghiệp bệnh
Vì sao bệnh mãi không hết?
Các nhân tố đằng sau tư duy thông thường của chúng ta
Tôi đã hiểu thế nào là “Chuyển biến quan niệm”
Chuyển biến quan niệm, chân chính đạt tới trạng thái siêu thường
“Việc tốt” hay “việc xấu” đều là hảo sự
Loại bỏ quan niệm về “tuổi già”
Tất cả mọi thứ đều giao cấp cho Sư phụ
Vượt lên cách nghĩ người thường
Chân nhãn thấy đại thiên thế giới – Thần thông dần thức giấc
Tâm trong Pháp, thân nơi trần thế
Chuyển biến quan niệm người thường – Chân chính trở thành Thần
Xác định rõ ràng sự dàn dựng khắc nghiệt của cựu thế lực trong đời sống của chúng ta
Hướng nội tìm – Chuyển biến quan niệm – Hoàn cảnh thay đổi
Đệ tử Đại Pháp cần phải dùng chính lý tu luyện

Tải về:

Bản PDF: download (900KB)

Bản Word: download (150KB)


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=178217

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share