[MINH HUỆ 5-11-2018]

 

Bản xem: download

Bản in:  download


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan_pov.aspx?id=190479&page=1&no=1

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

 

Share