tdth-20161109

Mục lục

Cảnh giới sắc dục (Phần 1)
Cảnh giới sắc dục (Phần 2)
Cảnh giới sắc dục (Phần 3)
Cảnh giới sắc dục (Phần 4)
Phân tích về các chủng vọng niệm xuất phát từ tình
Mạn đàm về các chủng vọng niệm trong tình
Đừng chủ quan trong mối quan hệ với người khác giới
Chia sẻ với các đồng tu vẫn còn đang bị ma sắc can nhiễu
Tâm sắc dục không bỏ sẽ rất nguy hiểm
Cải biến quan niệm – Loại bỏ tâm sắc dục
Lại nói “nhàn hạ dễ sinh ra niệm đầu dâm dục”

Tải về:

Bản PDF: download (596KB)

Bản Word: download (81KB)


Bản tiếng Hán:http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=160882

Đăng ngày 9-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share