[MINH HUỆ 05-05-2019]

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới quý độc giả ấn bản kỷ niệm 20 năm của Minh Huệ Đa ngữ đã được công bố.

Ấn bản này được làm theo quy cách một cuốn tạp chí 20 trang, in trên giấy bóng chất lượng cao, kích cỡ 8.5“ x 11”.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176738.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share