Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 18-10-2019] Khi tiến trình chính Pháp đang tiến tới với các cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông, và phong trào phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở nên mạnh mẽ hơn đã cho chúng ta nhiều cơ hội tham gia các sự kiện quy mô lớn của người thường. Tại những sự kiện này, tôi thấy một số học viên phát biểu mục đích chính của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tập trung vào tín ngưỡng và tự do.

Cá nhân tôi nhận thức rằng tín ngưỡng và tự do là những theo đuổi của người thường. Là học viên, chúng ta nên phân định rõ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp có nguyên nhân sâu xa hơn. Nói về tín ngưỡng và tự do chỉ để phục vụ cho những theo đuổi của người thường.

ĐCSTQ chưa bao giờ cho phép tự do hoặc tín ngưỡng thực sự. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã có thể phát triển tại Trung Quốc trước khi bị ĐCSTQ bắt đầu bức hại vào năm 1999. Theo tôi nhìn nhận, đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, chứ không phải về tự do tín ngưỡng. cựu thế lực muốn hủy diệt thế giới và ngăn cản việc cứu độ chúng sinh.

Nếu các học viên nói cho bản thân họ, chứ không đại diện cho Đại Pháp, thì việc tập trung vào chủ đề đức tin và tự do không có vấn đề gì. Việc giảng chân tướng về các cuộc đàn áp đức tin và bức hại nhân quyền của ĐCSTQ cũng không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, khi chúng ta đại diện cho Đại Pháp, chúng ta nên tập trung vào các kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, để yêu cầu thả tất cả các học viên đang bị giam giữ và đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/“信仰自由”是面对常人的诉求-394273.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/7/180635.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share