Bài viết của Trần Xuất, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 26-07-2019] Tôi đã rất chấn động sau khi đọc “Báo cáo Nhân quyền kỷ niệm Minh Huệ 20 năm”, tâm tôi trĩu nặng và tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một chế độ tà ác nhất đã tiến hành một cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào một nhóm người tu luyện ôn hòa!

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, một học viên cho dù đã từng bị bức hại trong quá khứ, tất cả chúng ta cần [nhanh chóng] minh bạch về các Pháp lý và nhìn nhận cuộc bức hại này từ cơ điểm Chính Pháp. Nếu chúng ta đã không tu luyện tốt trong cuộc bức hại, chúng ta cũng đừng ôm giữ cảm xúc hạ thấp bản thân hay sự hối tiếc, bởi đó cũng là một chấp trước.

Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta tới thế gian này để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã tuyển chọn chúng ta – ngay cả khi chúng ta không đạt tiêu chuẩn của Pháp ở một số phương diện, nhưng không ai xứng đáng bức hại chúng ta. Chúng ta sẽ chính lại bản thân trong Pháp, bởi sinh mệnh chúng ta thuộc về Sư phụ và Đại Pháp.

Quá trình chính Pháp đã đi tới những bước cuối cùng, chúng ta cần phải phủ định và bài trừ cuộc bức hại này quyết liệt hơn. Hãy cầm bút lên và phơi bày những hành vi tà ác của những người [cầm đầu] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng những tay sai của họ. Trong quá trình này, chúng ta cũng chính lại tất cả những yếu tố bất chính trong trường không gian của chúng ta.

Tất cả thủ phạm trong cuộc bức hại này sẽ phải gánh chịu hết thảy những hậu quả mà họ gây ra. Những người còn cứu độ được có thể sẽ được cấp thêm những cơ hội khác để sám hối và bù đắp lại lỗi lầm, còn những ai không thể cứu độ được nữa sẽ phải chịu trừng phạt.

Sư phụ đã giảng:

cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên.” (“Gửi Pháp hội Canada [2019]”)

Bất chấp cuộc bức hại chưa từng có [trong lịch sử ] này, các đệ tử Đại Pháp chúng ta phải vượt qua hành trình đẫm máu, vững bước trên con đường tu luyện và hoàn thành thệ ước của mình.

Trên những bước cuối cùng của quá trình Chính Pháp, chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ những nhân tố tà ác còn sót lại, và giúp nhiều người Trung Quốc hơn hiểu sự thật về Đại Pháp và thức tỉnh lương tri của họ.

Sư phụ đã giảng:

” Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai.” (“Gửi Pháp hội Canada [2019]”)

Tôi hy vọng tất cả các đồng tu đều có dịp đọc “Báo cáo Nhân quyền kỷ niệm Minh Huệ 20 năm,” và cũng hy vọng có thêm nhiều người tốt có thể xem báo cáo đặc biệt này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390611.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/23/179019.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share