[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Yu Jinhua, 40 tuổi, công dân thị trấn Hải Điến, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 2000, cô Yu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu tập của học viên Đại Pháp, sau đó bị bắt và gửi đến trại cưỡng bức lao động Vạn Gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, và gia đình phải mất 10 nghìn nhân dân tệ để chuộc cô ra. Sau khi được thả, gia đình ép cô không cho tập Pháp Luân Công và theo học Pháp để mong cầu cô khỏi bị đàn áp. Ngày 30-8-2004, cô Yu bị đột quỵ qua đời.

7-2-2005

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/7/95017.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/2/11/57403.html.

Dịch và đăng ngày 12-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share