Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2019] Khi tôi biết trang web Minh Huệ đăng “Thông báo” vào ngày 1 tháng 6, tôi ngộ ra đây là một thiên tượng nữa. Đây là bước tiếp theo sau các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, về tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để gửi cho tất cả các học viên địa phương “Thông báo” này và các mẫu biểu liên quan, kể cả danh mục thông tin về các thủ phạm của cuộc bức hại này. Có học viên đề nghị chúng tôi nên lấy chúng làm thư giảng chân tướng và gửi chúng cho các quan chức trong các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật. Có người nói chúng tôi nên gửi chúng trực tiếp cho các tổ chức này.

Hôm sau, tôi đề cập đến “Thông báo” và nội dung của nó khi giảng chân tướng cho mọi người. Họ rất vui khi nghe các quan chức tham nhũng sẽ bị xử phạt khi đưa con cái hay tài sản của họ ra nước ngoài. Các quan chức tư pháp và những công chức khác không tham gia vào cuộc bức hại cũng sẽ giúp các học viên thu thập thông tin về các thủ phạm của cuộc bức hại này.

Người Trung Quốc rất ghét quan chức tham nhũng nhưng lại không có biện pháp nào để xử lý họ cả. Một số quan chức tham nhũng đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự hỏi liệu các quan chức này có nghĩ lại về những gì họ đã làm hay không khi phát hiện đã mất lối thoát thân mà họ dự kiến cho bản thân.

“Thông báo” này là một cơ hội mà Thần ban cho những kẻ hành ác trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để chuộc lại lỗi lầm của bản thân và cứu lấy tương lai của chính mình. Đó là để ngăn tà ác phạm thêm tội lỗi và cứu những ai còn có thể cứu độ. Học viên chúng ta cần phải đi giảng chân tướng cho họ và cứu họ.

Thể ngộ của tôi là khi toàn bộ người Trung Quốc đều biết những kẻ bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã không còn đường thoát thân nữa thì đó chính là lúc ĐCSTQ giải thể.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/7/388387.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/13/178426.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share