[MINH HUỆ 05-05-2019]

Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 18 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

f2552eb8fdb8b3a9fa9421d0dbe2d4e0.jpg

1. [Thị trấn Bình Bá, tỉnh Quý Châu] Ông Trương Đình Tường bị giam giữ

2. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Tự Khanh bị giam giữ

3. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Thôi Tiểu Anh bị bắt giữ

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Dương Á Kiệt bị bắt giữ

5. [Huyện Hy Thuỷ, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Hà Anh bị bắt giữ

6. [Bắc Kinh] Ông Mã Quốc Hân bị giam giữ

7. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Hứa Nguyên Phương bị bắt giữ

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Ái Vinh bị bắt giữ

9. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị giam giữ

10. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Bà Vạn Vĩnh Hồng kháng án

11. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị xét xử

12. [Huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc] Ông Trần Trọng Xuyên bị kết án tù trong hơn bốn năm.

13. [Huyện Hoa Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngụy Xuân Vinh bị bỏ tù

1. Thị trấn Bình Bá, tỉnh Quý Châu. Ông Trương Đình Tường bị giam giữ

Ông Trương Đình Tường, 50 tuổi, đã bị Phòng Cảnh sát Quý An bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát cũng tịch thu các sách về Pháp Luân Công, máy tính, các tài liệu giảng chân tướng, điện thoại di động và hơn 80.000 Nhân dân tệ.

Ông Trương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thị trấn Bình Bá.

2. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Tự Khanh bị giam giữ

Ông Trương Tự Khanh, 48 tuổi, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu máy tính, tiền mặt, các sách Pháp Luân Công và đồ dùng cá nhân khác của ông.

Ông Trương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Khánh Linh, quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán.

3. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Thôi Tiểu Anh bị bắt giữ

Bà Thôi Tiểu Anh bị Phòng An ninh nội địa thành phố Thiên An và Đồn Cảnh sát thị trấn Ngũ Trọng An bắt giữ vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Các tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đều bị tịch thu.

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Dương Á Kiệt bị bắt giữ

Ông Dương Á Kiệt bị bắt giữ vào cuối tháng 4 năm 2019. Máy tính cá nhân của ông cũng bị tịch thu.

5. [Huyện Hy Thuỷ, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Hà Anh bị bắt giữ

Bà Dương Hà Anh bị bắt giữ ở ga tàu Mã Thành, trên đường bà trở về thị trấn Hy Thuỷ vào ngày 29 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cùng các đồ dùng cá nhân khác.

6. [Bắc Kinh] Ông Mã Quốc Hân bị giam giữ

Ông Mã Quốc Hân bị Đồn cảnh sát Ngân Phượng bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam giữ số 1 quận Phòng Sơn.

7. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Hứa Nguyên Phương bị bắt giữ

Bà Hứa Nguyên Phương, ngoài 80 tuổi, đã bị Đồn cảnh sát Hoa Tây vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các kinh sách của Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Ái Vinh bị bắt giữ

Bà Trương Ái Vinh bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của bà cũng bị lục soát. Bà đã được trả tự dó ngay vào buổi tối hôm đó.

9. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị giam giữ

Bà Tuyên Tiểu Muội, bà Lục Huệ Quyên, bà Châu Bồi Cầm đã bị Đồn cảnh sát Phong Kiều bắt giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 4 thành phố Tô Châu.

Những người tham gia và bức hại ba học viên:

Dư Kiện, Trưởng đồn, Đồn cảnh sát Phong Kiều +86-51266622110, +86-51265362718

Phòng cảnh sát quận Cao Tâm, thành phố Tô Châu: +86-51268254008

trại tạm giam số 4 của thành phố Tô Châu: +86-51267517475.

10. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Bà Vạn Vĩnh Hồng kháng án

Bà Vạn Vĩnh Hồng bị kết án 4 năm tù giam và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 3 năm 2019. Bà đã nộp đơn kháng cáo đến Toà án thành phố Đường Sơn vào cuối tháng 4.

11. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị xét xử

Bà Quốc Bảo Chân, ông Lưu Phong Bảo, bà Đinh Lập Kiệt, Bà Dương Diễm Kiệt đến từ thành phố Ngọc Thụ đã bị chuyển đến thành phố Đức Huệ và bị xét xử tại Toà án Đức Huệ vào ngày 29 tháng 4 năm 2019. Họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Đức Huệ.

12. [Huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc] Ông Trần Trọng Xuyên bị cầm tù trong hơn bốn năm

Ông Trần Trọng Xuyên, một cựu cảnh sát, đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2014 và bị Tòa án quận Bạch Ngân kết án 6 năm tù vào ngày 6 tháng 2 năm 2015. Ông bị đưa đến Nhà tù Đại Sa Bình ở thành phố Lan Châu vào ngày 7 tháng 4 năm 2015. Gia đình của ông không được phép thăm nom ông trong hai năm đầu ông bị cầm tù.

Không ai biết được tình trạng hiện nay của ông Trần ra sao.

13. [Huyện Hoa Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Ngụy Xuân Vinh bị bỏ tù

Bà Ngụy Xuân Vinh, 67 tuổi, đã bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2018 và bị Toà án quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo kết án 3 năm 4 tháng tù giam. Bà đã nộp đơn kháng án nhưng toà án quận vẫn giữ nguyên bản án đối với bà.

Bà Ngụy bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385930.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177759.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share