Tin tức về ba đồng tu bị khủng bố đến chết — Qian Naizhang, Lin Baoshan, Wu Junjie — tỉnh Liêu Ninh

[Minh Huệ]

Ông Qian Naizhang

Học viên Pháp luân Đại Pháp, Ông Qian Naizhang, 42 tuổi là nhân viên của Ngân hàng Canh nông tại thành phố Cái Châu, tỉnh Liêu Ninh. Sáng ngày 20 tháng mười hai 2001, ông tập Pháp luân Công trước cữa nhà ông. Vì vậy ông bị cảnh sát bắt và giam bất hợp pháp trong 15 ngày.

Sau khi bị bắt và giam, ông bị gữi đi trại cưỡng bức lao động Yingkou cho hai năm làm lao động cưỡng bách. Trong thời gian lao động cưỡng bách, ông tuyệt thực để kháng cuộc khủng bố. Cảnh sát và những kẻ vô pháp luật khác hành hạ cơ thể ông và bằng lời nói và ông chịu đựng sự tra tấn. Tháng năm 2002, Qian Naizhang rời khỏi trại lao động bằng sức mạnh của Chính Niệm của ông và ông bị bắt buộc đi đó đây vô gia cư để tránh cuộc khủng bố. Khi ông đang ở thành phố Haicheng thì cảnh sát lại bắt ông và gữi ông đi một trại tù. Ông tuyệt thực trong 12 ngày để kháng cự cuộc khủng bố và mạng sống của ông trong tình trạng nguy cập. Trại tù sợ bị trách nhiệm nếu có gì xãy ra cho ông, vì vậy họ thả ông ra. Trong khi sự việc này xãy ra, các xếp của ông Qian Naizhang sợ bị liên lụy, họ đuổi ông khỏi sở và không cho ông một đồng xu để sống. Qian Naizhang gặp khó khăn tài chánh. Vì sức khỏe của ông rất yếu và ông bị áp lực tinh thần rất lớn, ông đã mất ngày 7 tháng hai 2005.

Ông Lin Baoshan

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Lin Baoshan, 40 tuổi, sống tại làng Xinhua thuộc Văn phòng hành chánh Chengguan. Ngày 1 tháng mười 2000, ông đi Bắc kinh để khiếu nại và nói vài lời công bằng cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt. Sau khi ông được thả ra, cảnh sát thường đến nhà ông để khảo đảo ông. Ông bắt buộc phải rời nhà để trách bị khảo đảo hơn nữa.

Hội Xuân 2001, cảnh sát bắt và kêu án bất hợp pháp ông cho hai năm giam trong trại lao động cưỡng bách. Ông bị gữi đi Trại Lao động Yingkou. Ông trốn thóat khỏi trại lao động với sức mạnh của Chính Niệm của ông tháng năm 2002 nhưng phải đi khỏi nhà để tránh cuộc khủng bố. Vì ông đã chịu đựng nhiều sự hành hạ về vật chất lẫn tinh thần nên ông qua đời tháng mười hai 2003.

Ông Wu Junjie

Đồng tu Pháp Luân Đại Pháp Ông Wu Junjie, 57 tuổi, sống tại làng Maerqin thuộc thành phố Wuhuanchi, huyện Fuxing. Sau khi ông đi Bắc kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công năm 1999, cảnh sát huyện và cảnh sát địa phương thường cầm tù ông, phạt tiền và xét cướp nhà ông, tất cả là vi phạm hiến pháp Trung quốc. Khi cảnh sát huyện đến nhà ông một lần và hỏi ông nếu ông sẽ tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công, ông trã lời phải! Vì vậy họ bắt ông và cầm tù ông bất hợp pháp tại trại tù huyện cho hơn ba tháng. Ông cũng bị rút tĩa 2, 000 đồng nhân dân tệ. Từ đó, cảnh sát huyện nhiều lần đến nhà ông để khảo đảo ông. Vì họ tạo cho ông nhiều đau khổ vật chất và tâm thần, ông đã qua đời ngày 4 tháng giêng 2005.

Ngày 21 tháng hai 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/22/95949.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/2/58064.html.

Dịch ngày 5-3-2005, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share