[MINH HUỆ 03-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 6 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

9f5ad3e11bc4b911f066e0e51d7bac01.jpg

1. [Huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy] Ông Hoàng Thiên Hạo và năm học viên khác bị bắt giữ
2. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Mã Phi và vợ Ngụy Ngọc Trân bị kết án tù
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lâm Kim Lệ và bà Lý Anh Huệ bị giam giữ
4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Vụ án của ông Vương Trí Kiệt đã chuyển sang viện kiểm sát
5. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Đại Hương và bà Kiều Quế Liên bị tống giam
6. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Hạnh Thục Nhàn bị tống giam
7. [Huyện Cốc Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Minh và bà Kim Huệ Trân bị kết án tù
8. [Thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang] Bảy học viên đối mặt với phiên tòa
9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Thục Quyên bị giam giữ
10. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêu Thụy Vinh bị bắt giữ
11. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Vĩ bị bắt giữ

1. [Huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy] Ông Hoàng Thiên Hạo và năm học viên khác bị bắt giữ

Ông Hoàng Thiên Hạo, một giáo viên trung học ở trấn Quan Tập, đã bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Thái Hòa bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Xe đạp điện của ông cũng bị tịch thu.

Ông Hồ Hoài Lượng, ông Dương Sỹ Cự, bà Lưu Lệ Anh, ông Cung Lượng, và bà Kỷ Bang Hiệp, ở thôn Kiều Trang, trấn Tam Tháp cũng bị bắt giữ. Máy tính, máy tin, điện thoại di động và cách sách Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu.

2. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Mã Phi và vợ Ngụy Ngọc Trân bị kết án tù

Ông Mã Phi và vợ ông bà Ngụy Ngọc Trân ở huyện Nam Triệu bị kết án tù. Ông Mã đã bị kết án tám năm tù và phạt 20.000 tệ. Bà Ngụy đã bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 tệ.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lâm Kim Lệ và bà Lý Anh Huệ bị giam giữ

Bà Lâm Kim Lệ và bà Lý Anh Huệ ở khu Đạo Ngoại, bị người của Đồn Công an Lệ Hoa bắt giữ vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu hai máy in, một máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu in ấn liên quan.

Bà Lâm bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Lý bị giữ trong Trại tạm giữ Thành phố Cáp Nhĩ Tân trong 15 ngày.

Tham gia bức hại bà Lâm và bà Lý:
Hồ Lượng (胡亮), cảnh sát: +86-15004611755
Lữ Hồng Tân (吕洪滨), đồn trưởng, Đồn Công an Lệ Hoa: +86-451-82540136, +86-15104569888
Điền Lỵ Lỵ (田莉莉), giám đốc, trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân: +86-451-84305458
trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân: +86-451-84371607, +86-451-84371603

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Vụ án của ông Vương Trí Kiệt đã chuyển sang viện kiểm sát

Ông Vương Trí Kiệt bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Ông bị phát hiện mắc bệnh lao sau khi bị giam trong trại tạm giam Áp Tử Quyển 30 ngày. Ông đã được Cục Công an Khu Song Thành cho về nhà dưới hình thức tại ngoại chờ hậu thẩm.

Đội An ninh Nội địa Khu Song Thành đã gửi hồ sơ vụ án của ông Vương tới Viện Kiểm sát Khu Song Thành vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Viện Kiểm sát Khu Song Thành đã chuyển hồ sơ này sang cho Viện Kiểm sát Đạo Lý.

5. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Đại Hương và bà Kiều Quế Liên bị tống giam

Bà Quách Đại Hương và bà Kiều Quế Liên, ở thôn Mã Gia Ổ, hương Mã Gia Ổ, bị người của Đồn Công an Bắc Hán bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, và các tài liệu liên quan. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Nhâm Khâu.

Tham gia bức hại bà Quách và bà Kiều:
Mạnh Khánh Lương (孟庆良), đồn trưởng, Đồn Công an Bắc Hán: +86-13323270000
Sài Quần Thắng (柴群胜), đội trưởng: +86-13111777555
Vương Hải Dương (王海容), trưởng phòng, Phòng 610 Thành phố Nhâm Khâu: +86-13582750289
Khổng Phồn Mậu (孔繁茂), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-317-2222452, +86-317-3337525

6. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Hạnh Thục Nhàn bị tống giam

Bà Hạnh Thục Nhàn ở thành phố Hưng Ninh bị người của Đội An ninh Nội địa địa phương bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Bà đã bị tống giam.

7. [Huyện Cốc Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Minh và bà Kim Huệ Trân bị kết án tù

Ông Lý Minh bị kết án sáu năm tù giam và phạt 15.000 tệ. Bà Kim Huệ Trân bị kết án năm năm tù và phạt 10.000 tệ.

8. [Thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang] Bảy học viên đối mặt với phiên tòa

Ông Dương Truyền Hậu, bà Cao Cẩm Thục, bà Bạc Hà, ông Vương Phúc Hoa, bà Vương Phương, bà Tống Hồng Vỹ, và bà Triệu Đình Đình sẽ bị Tòa án Thành phố An Đạt xét xử vào ngày 14 tháng 5 năm 2019.

9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Thục Quyên bị giam giữ

Bà Lý Thục Quyên ở khu Cổ Dã đã bị người của Đồn Công an Đường Gia Trang bắt giữ khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào sáng ngày 1 tháng 5 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Cổ Dã.

Tham gia bức hại bà Lý:
Đồn Công an Đường Gia Trang: +86-315-3252620
Lý Thục Quân (李树军), cục trưởng, Cục Công an Thành phố Cổ Dã: +86-315-3562315, +86-315-3562875
trại tạm giam Thành phố : +86-315-3580110

10. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêu Thụy Vinh bị bắt giữ

Bà Diêu Thụy Vinh ở thôn Mã Sơn Trại, trấn Thành Sơn, đã bị người của Đồn Công Thành Sơn bắt vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019.

11. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Vĩ bị bắt giữ

Ông Lý Vĩ bị người của Đồn Công an Điện Liễu bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát.

Tham gia bức hại ông Lý:
Doãn Hồng Mai (尹红梅), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật: +86-13964067006, +86-531-88150806
Hồ Duyên Niên (胡延年), chủ nhiệm Phòng Quản lý Tổng hợp: +86-13964067508, +86-531-88150808
Lâm Tư Tuyền (林思泉), trưởng phòng, Phòng 610: +86-13606374358, +86-531-88153836
Vương Huy Dũng (王辉勇), phó bí thư: +86-13011728918, +86-531-88150810


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/385850.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177718.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share