[MINH HUỆ 16-5-2019] Cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2019, và kỷ niệm 27 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, các học viên trên khắp Trung Quốc cũng tôn vinh sự kiện vĩ đại này theo những cách đặc biệt.

Biểu ngữ, áp phích, miếng dán và hoa sen làm thủ công được nhìn thấy ở các tỉnh Liêu Ninh, Hồ Bắc, Cát Lâm, Hà Bắc và Thượng Hải. Các học viên ở Trung Quốc sử dụng nhiều cách khác nhau để nhắc nhở công chúng nhớ tới sự kiện đặc biệt này.

Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh

2019-5-14-tieling4223_01--ss.jpg

Miếng dán có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2019-5-14-tieling4223_02--ss.jpg

“Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

2019-5-14-tieling4223_03--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

2019-5-14-tieling4223_04--ss.jpg

2019-5-14-tieling4223_05--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

2019-5-14-tieling4223_06--ss.jpg

Kêu gọi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên) của nó

2019-5-14-tieling4223_07--ss.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2019-5-14-tieling4223_08--ss.jpg

Kêu gọi chấm dứt bức hại và đưa những thủ phạm chính ra công lý

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

2019-5-14-hubei_01--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

2019-5-14-hubei_02--ss.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia chào đón”

2019-5-14-hubei_03--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

2019-5-14-jilin23423_01--ss.jpg

2019-5-14-jilin23423_02--ss.jpg

Bảng thông tin chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 27 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng

Nông thôn của Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

2019-5-14-zhangjiakou423_01--ss.jpg

Biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

2019-5-14-zhangjiakou423_02--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

2019-5-14-shenyang4345_01--ss.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tỉnh Liêu Ninh

2019-5-14-liaoning5345_01--ss.jpg

“Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”

2019-5-14-liaoning5345_02--ss.jpg

2019-5-14-liaoning5345_03--ss.jpg

Hoa sen làm thủ công – chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2019-5-14-liaoning2142_01--ss.jpg

Bảng thông tin chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 27 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng

Ngoại ô Thượng Hải

2019-5-14-shanghai4332_01--ss.jpg

“Chào mừng 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

2019-5-14-shanghai4332_02--ss.jpg

“Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 27 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng”

2019-5-14-shanghai4332_03--ss.jpg

“Chân-Thiện-Nhẫn mang lợi ích cho thế giới”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/387397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177728.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share