Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thiết Lĩnh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2018] Vào tháng 10 ở Trung Quốc, người dân thường tổ chức ăn mừng mùa màng bội thu và thành quả của nửa năm lao động vất vả. Mùa thu năm nay, khi họ đang chuẩn bị mừng lễ hội này, người dân Thiết Lĩnh bắt gặp những áp phích mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Tam thoái bảo bình an” ở khắp nơi trong thành phố. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp di chuyển trong khắp thành phố để dán những áp phích này với mong muốn để mọi người có cơ hội biết đến chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

2018-10-14-dongbei4323842_02--ss.jpg

2018-10-14-dongbei4323842_05--ss.jpg

Áp phích mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” xuất hiện khắp nơi

2018-10-14-dongbei4323842_04--ss.jpg

Biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” treo ở trạm xe buýt

2018-10-14-dongbei4323842_06--ss.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” được dán ở các nơi đông người qua lại

2018-10-14-dongbei4323842_01--ss.jpg

2018-10-14-dongbei4323842_07--ss.jpg

Biểu ngữ kêu gọi người dân làm “tam thoái” (thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Sau nhiều năm nỗ lực nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, giờ đây hầu hết người dân Trung Quốc đều biết Pháp Luân Công là gì, và những điều họ biết hoàn toàn trái ngược với những tuyên truyền dối trá của chính quyền. Khi các học viên giảng chân tướng, mọi người thường nói rằng họ thấy ngạc nhiên khi Pháp Luân Đại Pháp nổi tiếng trên toàn thế giới mặc dù bị bức hại ở Trung Quốc.

Một thanh niên nói: “Tôi đã tới Hồng Kông, và tôi thấy đại lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Rất ấn tượng! Đoàn diễu hành dài tới mức tôi còn không nhìn thấy điểm cuối của nó. Tôi cảm động đến mức chỉ muốn khóc. Nhiều người nói rằng họ thấy Trung Quốc có hy vọng khi xem lễ diễu hành.”

Một người đàn ông nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Một học viên bảo tôi rằng ĐCSTQ bắt giữ các học viên và tra tấn họ đến chết. Đảng Cộng sản còn mổ cướp tạng từ các học viên còn sống. Tôi vô cùng kinh hãi. Ngay lập tức tôi đã làm tam thoái. Kể từ đó, mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375796.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173087.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share