[MINH HUỆ 12-05-2019] Câu chuyện điển hình này kể về những gì đang diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc: Bé Vi Liên và cha mẹ em cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cha mẹ em đã liên tục bị bắt giam trong các trại lao động cưỡng bức.

Trong lúc cả cha lẫn mẹ đều bị cầm tù, Vi Liên thường phải chịu cảnh vô gia cư nay đây mai đó. Cuối cùng, mẹ em cũng đã trở về nhà còn cha em vẫn bị tù giam.

Bất chấp tính tàn khốc của cuộc bức hại, Vi Liên và mẹ em không hề sợ hãi. Hàng ngày, họ vẫn bận rộn đi nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

2019-5-5-mh-painting-chunfeng-2--ss.jpg

Bé Vi Liên cùng mẹ đi treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2019-5-5-mh-painting-chunfeng-1--ss.jpg

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vi Liên cùng cha mẹ em kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và cảm tạ sự từ bi cứu độ của Ngài. Họ quyết tâm bảo trì tinh tấn và trợ giúp Sư phụ cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/385970.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177655.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share