[MINH HUỆ 11-05-2019]

2019-5-7-mh-painting-xiaodizi--ss.jpg

Tác phẩm này mô phỏng hình ảnh tiểu đệ tử Đại Pháp người Bỉ đang đả tọa trong loạt bài viết “Đồng hóa Pháp quang” trên Minh Huệ Net (Ngày 14 tháng 10 năm 2001).

Kích thước: 37 x 52 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386133.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177634.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share