Thứ Bảy, 28-2-2003, các đệ tử người Việt từ California, Colorado, North Carolinia, Texas, and Washington đã cùng đến tham dự Pháp hội Giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp miền tây Mỹ-quốc 2004 tại Los Angeles. Đối với một số người trong chúng tôi, kể cả cháu bé nhất là 8 tháng tuổi, thì đây là lần đầu tiên vinh dự được đích thân nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Sang Chủ Nhật, chúng tôi tập trung tại nơi hội thảo và chụp ảnh. Mọi người thảy cùng chung ước nguyện chứng thực Đại Pháp và hồng Pháp đến cộng đồng người Việt tại khắp mọi miền thế giới.

Share