Bài của An Ping

[Minh Huệ] Gần đây các đồng tu Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã liên tiếp nộp đơn thưa nơi tòa những viên chức Trung Quốc trách nhiệm cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Điều này bao gồm những viên chức cao cấp xuống đến cấp tĩnh – từ vụ kiện chống Giang trạch Dân bắt đầu tại Gia nã Đại, đến Su Rong, thư ký Hội đồng Đảng tĩnh Gansu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị trác đòi bắt tại Zambia. Cả tại Trung Quốc lục địa nơi mà cuộc khủng bố vẫn còn đang tiếp diễn, các đồng tu đã bắt đầu bão vệ quyền lợi của họ qua các kênh luật pháp. Gần đây cũng có tin đồn trên mạn lưới rằng lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bàn nhau về vấn đề ‘sửa sai’ (bỏ cấm) Pháp Luân Công. Người ta không bao lâu có thể nhận thấy rằng tình hình hiện nay hoàn toàn khác với thời gian khởi đầu cuộc khủng bố năm 1999.

Một sự thay đỗi liên hệ cũng được ghi nhận. Hành vi của nhiều người khủng bố đã thay đỗi. Nghe nói gần đây một số sở chính phủ đã cố tiêu hủy chứng cớ của sự tham gia của họ vào cuộc khủng bố Pháp Luân Công, và cả ‘Phòng 610’ cũng gấp gáp ra lệnh cho cấp dưới của họ mang trã lại tất cả những lệnh và tải liệu mà đã được phát ra để tiêu trừ Pháp Luân Công. Mục đích của họ là tiêu hủy những chứng cớ của tội phạm và như vậy tránh đi trách nhiệm luật pháp của họ. Một người ‘bạn’ của tôi tại Yueyang, tĩnh Hồ Nam nói rằng, khi một số cảnh sát địa phương bây giờ lục xét nhà các đồng tu Pháp Luân Công, họ không còn tìm kiếm tiền bạc, tư trang hoặc tài liệu Pháp Luân Công như trước nữa, thay vì vậy họ chỉ lấy đi những chứng cớ của cuộc khủng bố như là giấy bắt giam, giấy phạt tiền v.v. Thật là đáng cười là trong khi họ hành động bất hợp pháp, họ đồng thời của cố chạy trách nhiệm của họ đối với chính những hành động bất hợp pháp đó.

Đó là hành vi thông thường của các phạm nhân là tiêu hủy những chứng cớ sau tội lỗi, đó là có ý cầu may. Tội phạm cố thoát khỏi pháp luật, sự điều tra và trừng phạt. Nhưng trong vấn đề khủng bố Pháp Luân Công, hành vi như vậy không mang lại cho họ một chút gì may mắn. Tại Trung Quốc, một số đông người đồng tu Pháp Luân Công như vậy đã bị khủng bố, gia đình của họ, thân nhân và bạn bè liên can, và cũng có vô số người ủng hộ và có cãm tình với đồng tu Pháp Luân Công. Họ tất cả đều chứng kiến. Có biết bao nhiêu tài liệu chứng cớ mà họ đã có ? Có lẽ đối với các kẻ khủng bố thật khó mà tưởng tượng nỗi. Rất nhiều chứng cớ của cuộc khủng bố Pháp Luân Công đã được thu thập từ trong năm năm qua. Cố tịch thu và lấy lại một vài tài liệu chứng cớ làm sao mà có thể xóa nó được? Đồng thời với sự tiến bộ của tình hình chung, càng ngày càng nhiều người hơn được biết đến sự thật và sẽ dám nói lên công bằng cho Pháp Luân Công và các đồng tu Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng Mười Một 2003, Minghui.org (mạn lưới Minh Huệ) thông báo cho toàn thể đồng tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc thâu thập và gìn giữ tất cả các thứ tài liệu chứng cớ liên hệ đến cuộc khủng bố. Tại Bắc Mỹ, Cơ quan Thế giới Điều tra cuộc khủng bố Pháp Luân Công (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) đã được thành lập năm 2003. Nó tuyên bố sứ mạng của nó là ‘Điều tra hành vi tội phạm của tất cả các cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan đến cuộc khủng bố Pháp luan Công ; mang những cuộc điều tra như vậy, cho dù phải cần bao nhiêu lâu thời gian, cho dù cuộc tra cứu cần phải thâm xa đến đâu, cho đến hoàn tất; thực hiện những nguyên lý căn bản của nhân loại; và tái hồi và nêu cao công lý trong xã hội.” Tất cả những tội lỗi đã phạm phải trong cuộc khủng bố cuối cùng sẽ bị phanh phui ra trước công chúng. Mang tất cả những tên sát nhân và làm ác mà đã tham gia cuộc khủng bố Pháp Luân Công ra trước công lý sẽ là một điều không thể tránh được.

Tất cả những người đã tham gia vào cuộc khủng bố, cho dù là họ bị đầu độc hoặc bị lừa dối, hoặc bị dọa nạt bỡi lệnh của cấp trên, hoặc cho dù họ đã làm ác nhân danh chế độ vì lợi ích cá nhân, tất cả họ sẽ bị mang ra trước công lý. Nếu các vị muốn thật sự trách nhiệm với chính mình, cách duy nhất là mau mau sửa lại những sai lầm cũa mình bằng cách làm điều tốt. Bảo vệ và đối xữ tốt với đồng tu Pháp Luân Công, cung cấp chứng nhân và tài liệu chứng cớ giúp phơi bày những kẻ trách nhiệm cuộc khủng bố. Cách duy nhất cho các vị để sửa sai tội lỗi của các vị và tự cứu khỏi bị liên hệ và bị mang ra trước công lý với toàn khối người khủng bố.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/16/89277.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/13/55529.html.

Dịch ngày 17-12-2004, đăng ngày 22-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share