Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 05-12-2018] Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Tòa án Khu Tiết Thành đã xét xử ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, vì đã treo áp phích chân tướng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để kỷ niệm ngày pháp môn này được giới thiệu ra công chúng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên đặc tính phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn”. Pháp môn này được Ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Bởi sự phát triển và phổ truyền nhanh chóng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các giáo lý đạo đức truyền thống của pháp môn được đông đảo người dân đón nhận, nên tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoang tưởng sợ bị uy hiếp quyền lực, nên đã phát động chiến dịch đàn áp trên toàn quốc nhằm tiêu diệt pháp môn tu luyện này.

Từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã bắt đầu kỷ niệm ngày Đại Pháp được truyền ra công chúng, và lấy ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Trung Quốc cũng kỷ niệm ngày này, nhưng bởi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nên các học viên ở Đại lục thường áp dụng những cách thức kỷ niệm sự kiện này một cách ít công khai hơn.

Bị bắt giữ sau khi bị tố giác và công an theo dõi

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, khi ông Lưu Kiệt và ông Ngụy Duyên Cảnh đang treo áp phích có nội dung về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thì bị nhân viên của một cửa hàng tạp hóa không hiểu chân tướng báo công an. Công an bám theo về tận nhà ông Lưu.

Không hay biết mình đang bị công an theo dõi, trong hai ngày tiếp theo, ông Lưu cùng ông Ngụy vẫn tiếp tục đi treo áp phích chân tướng Pháp Luân Công, và họ bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5. Công an lục soát nhà ông Lưu sau khi lấy được chìa khóa nhà ông. Học viên thứ ba, ông Chu Trường Pháp, cùng tham gia treo áp phích, cũng bị bắt vào ngày 14 tháng 5.

Ông Chu đã được tại ngoại một tháng bị giam giữ, còn ông Lưu và ông Ngụy hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Nhạc Lâu.

Trong tháng 8, công an đã trình vụ án của ba học viên lên Viện Kiểm sát Khu Tiết Thành, và một tháng sau, viện này đã trả lại hồ sơ cho công an. Công an lại trình hồ sơ vụ án một lần nữa vào tháng 10, nhưng lần này họ gửi trực tiếp nó tới Tòa án Khu Tiết Thành, và cơ quan này đã tổ chức xét xử các học viên vào ngày 29 tháng 11.

Luật sư biện hộ vô tội cho các học viên

Các học viên bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản [Trung Quốc] quy chuẩn hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lưu và người nhà ông Ngụy đã thuê luật sư để biện hộ cho họ.

Luật sư Lưu chỉ ra rằng công an đã không tuân theo trình tự pháp lý khi lục soát nơi cư trú của thân chủ ông và những món đồ tịch thu từ nhà của thân chủ ông không thể được sử dụng làm bằng chứng truy tố. Ông cũng chỉ ra rằng thân chủ ông tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ, và ông Lưu không thể bị buộc tội vì thực hành đức tin của mình.

Luật sư của ông Ngụy biện hộ rằng việc thân chủ ông treo áp phích không gây hại cho bất kỳ ai, huống hồ là việc làm đó có thể phá hoại thực thi pháp luật. Luật sư yêu cầu tha bổng ông Ngụy.

Ông Lưu cũng tự biện hộ cho mình. Ông giải thích trước tòa rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp ông đề cao cả về tâm lẫn thân, và các sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tích mà công an lấy đi từ nhà ông là những tài sản cá nhân của ông và nó cần thiết để ông thực hành đức tin của mình.

Thẩm phán Vương Đào đáp lại phần biện hộ của luật sư và các học viên bằng câu nói: “Đầy đường toàn là áp phích của Pháp Luân Công thì chúng tôi quản lý làm sao được?” Thật là một lối suy luận nực cười! Sau đó ông ta cho hoãn phiên tòa mà không tuyên phán quyết.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/5/378047.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173601.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share