Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại khu Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2018] Hai người phụ nữ ở hai quận kề nhau ở thành phố Xích Phong, khu Nội Mông đã bị xét xử riêng biệt bởi cùng một tòa án chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Một người đã bị kết án tù, người còn lại đang chờ phán quyết của tòa án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ba Vương Phi

Bà Vương Phi sống ở quận Nguyên Bảo Sơn. Bà bị xử 18 tháng tù và phạt 5.000 tệ vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, sau hai phiên xử tại Tòa án Quận Hồng Sơn, lần đầu vào ngày 22 tháng 8, sau đó là ngày 18 tháng 10. Bà đã đệ đơn kháng cáo.

Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 sau năm năm liên tục chuyển chỗ ở để tránh bị bức hại thêm. Cảnh sát đã trình trường hợp của bà lên viện kiểm sát sau sáu ngày bắt bà.

Vì không chịu từ bỏ đức tin, bà Vương đã bị bắt giữ nhiều lần trước đây và đã từng bị án tù ba năm. Chồng bà đã ly dị bà do áp lực của cuộc đàn áp.

Bà Lý Thục Hoa

Bà Lý Thục Hoa sống ở quận Hồng Sơn. Bà đã bị xét xử cũng bởi tòa án xử bà Vương vào ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Bà bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 sau khi cảnh sát lấy được thông tin của bà từ học viên khác, bà Tống Cát Cầm, người đã bị bắt giữ cùng ngày vì bị báo cảnh sát là đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Không rõ là bà Tống có bị xét xử cùng với bà Lý không.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379409.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174488.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share