Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-10-2018] Gần đây có một vị đồng tu vì học Pháp trực tuyến qua mạng Internet mà bị bắt giữ. Mặc dù là người ở phương Bắc Trung Quốc, nhưng công tác thì lưu động, toàn quốc nơi đâu cũng tới, hiện tại đang ở một tỉnh phương Nam. Đột nhiên một ngày, cảnh sát địa phương kéo tới nơi ở của đồng tu, cướp đi chứng minh thư, điện thoại, máy tính, v.v.., một thời gian ngắn sau đó, cảnh sát lại xông vào nhà và bắt đồng tu đó đi.

Cảnh sát nói với gia đình đồng tu lý do bắt giữ: “Anh ta tham gia học trực tuyến với các học viên khác. Và anh ta là người tổ chức.” Tự bản thân đồng tu này từng cho rằng rằng cảnh sát địa phương sẽ không cách nào có thể biết được anh ấy là một học viên, thế nhưng cảnh sát lại có thể tìm ra chính xác vị trí mà tới bắt giữ đồng tu này.

Khu vực chúng tôi có bốn vị đồng tu học Pháp qua mạng, cũng đã hơn hai năm rồi. Rất nhiều học viên đến chia sẻ với họ, nhưng họ một chút cũng không nghe, thậm chí còn khịt mũi khinh bỉ. Theo tôi được biết thì hiện tại ở Đại Lục có ít nhất vài trăm học viên đang cùng nhau học Pháp trực tuyến. Năm ngoái tôi đã dự định viết bài chia sẻ này, nhưng lại đến giờ mới viết.

Theo cá nhân tôi lý giải, học Pháp trực tuyến không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về an toàn vô cùng to lớn, mà còn có khả năng liên quan tới nguyên tắc học Đại Pháp.

Liên quan tới hình thức lưu truyền của Đại Pháp, Sư phụ giảng:

”Nhóm nhỏ học Pháp, điểm luyện công, và Pháp hội; đó là tôi lưu cấp cho mọi người;” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X)

Trong khi giảng Pháp cho các học viên ở hải ngoại, Sư phụ cũng trả lời rõ ràng vấn đề về chúng ta có hay không nên sử dụng phần mềm điện tử để học Pháp và chia sẻ:

” [Điều đó] là không được, trừ tiểu đệ tử ra thì không nên như thế. Tuy nhiên cũng không bài trừ là khi mọi người rất bận rộn thì [vận] dụng chút, nhưng không thể thành lệ là như vậy, điều đó không phải là tôi muốn lưu lại cho chư vị đâu. Mọi người học Pháp tập thể, gặp mặt trực tiếp nhau học Pháp và thảo luận vấn đề, thế thì không sao cả. Chư vị khi bận rộn thì có thể vận dụng [phần mềm máy tính] một chút, nhưng không được đều như thế, cũng không thể thường xuyên như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Cá nhân tôi lý giải, cho dù là đối với các đồng tu ở quốc ngoại, Sư phụ cũng đã là vô cùng khai ân rồi:

”Khi các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, có rất nhiều sự việc đã được tôi thuận tiện hoá cho chư vị. Có rất nhiều việc thực ra không thể làm trong tu luyện được, [nhưng] tại tình huống đặc thù này tôi đã cho phép chư vị làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Nhưng ở Trung Quốc Đại Lục thì càng không phải là tình huống này, càng không thích hợp học Pháp trực tuyến. Hy vọng các đồng tu lý trí đối đãi với vấn đề này.

Phần mềm học Pháp trực tuyến được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Quốc là Raidcall (RC), do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Côn Lôn ở Bắc Kinh (Beijing Kunlun Tech Col., Ltd) nghiên cứu và phát triển, nó tiềm ẩn nguy cơ về an toàn hết sức to lớn. Minh Huệ Net đã có một số bài viết về đến vấn đề này.

Liên quan đến sự nguy hại của Internet, Sư phụ đã chỉ ra cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

”[…], mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.”

“Máy tính điện tử, sẽ không tồn tại trong xã hội tương lai, cũng không tồn tại trong xã hội quá khứ. Đó là xuất hiện thời cận đại, là xuất hiện vào thời này. Tương lai sẽ không có nữa, vì nó huỷ hoại hành vi, tư tưởng của nhân loại, cái gì cũng biến đổi đi.”

Chúng ta đều nói là làm đệ tử chân tu của Sư phụ, vậy tại sao không nghe lời Sư phụ? Sư phụ cũng nói với chúng ta rằng: “Những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net” (Thông cáo: “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” đăng trên Minh Huệ Net)

Minh Huệ Net đã đăng nhiều bài viết kiến nghị các học viên đình chỉ việc học Pháp trực tuyến mà lại không có bài viết nào kiến nghị tham gia hình thức học này. Các học viên chúng ta chẳng phải nên nghe theo sao?

Nếu mạng Internet là giống như ma quỷ, là để hủy diệt nhân loại; nếu học Pháp trực tuyến đã tồn tại những hiểm họa ngầm về an toàn vô cùng to lớn, vậy tại sao một số đồng tu còn không lý trí đối đãi, có thể là bởi sau lưng họ có nhân tố bất hảo nào đó chăng? Chẳng phải cần loại bỏ những nhân tố bất hảo đó đi sao? Tôi mặc dù không nhìn thấy không gian khác, nhưng bằng quan sát trực giác và lý trí của người tu luyện, tôi cũng có thể phát hiện ra chút ít vấn đề. Có nhiều đồng tu tham gia học Pháp trực tuyến một đoạn thời gian, biến thành cố chấp, gắt gỏng, dễ bị kích động, không thể hướng nội tìm, nghe không được những lời thiện ngôn khuyến cáo.

Còn nữa, chính là những học viên phụ trách các buổi học Pháp trực tuyến, nếu như nguyên nhân là vì bạn mà một học viên bị hủy, bạn làm sao gánh nổi trách nhiệm đây?

Sư phụ đã minh xác chỉ ra:

Vì một khi đã tạo thành tổn hại to lớn cho học viên, khiến những học viên ấy bị rớt xuống, thậm chí rơi vào lô bị đào thải, thì nợ nghiệp to lớn ấy hoàn trả thế nào đây? Hơn nữa họ huỷ ấy lại là đệ tử Đại Pháp, điều ấy có gì khác với khởi tác dụng bức hại trong Chính Pháp không? Tội cũng đồng như tà ác vậy.” (Đào sa, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi hy vọng tất cả đồng tu Đại Lục có nhận thức rõ ràng về vệc học Pháp trực tuyến, và từ chối tham gia; những người đã tham gia, thì vì trách nhiệm với tu luyện của bản thân, xin hãy lập tức đình ngay chỉ việc học Pháp trực tuyến. Chúng ta đừng chế tạo ma nạn cho bản thân và người khác.

[Ghi chú của Ban Biên tập Minh Huệ: Khi học Pháp, xin hãy cố gắng sử dụng sách Đại Pháp bản in giấy thay vì sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử; đây cũng là giảm thiểu can nhiễu và ô nhiễm của thế giới điện tử và Internet tới người học Pháp và quá trình học Pháp.]


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375496.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173027.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share