[MINH HUỆ 9-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại xảy ra ở sáu thành phố hoặc các huyện thị ở ba tỉnh. Theo báo cáo này, sáu học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và có ít nhất 2 học viên bị bắt giữ bất hợp pháp.

0ea02e05907dccba8da3e66066676050.jpg

1. [Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị kết án tù

2. [Bắc Kinh] Bà Lai Tú Xuân bị tạm giam

3. [Thiên Tân] Bà Lý Tú Diễm bị tạm giam

4. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Xuân Phương bị kết án tù

5. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Nãi Luân bị tạm giam

6. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Hồ sơ của bà Hứa Mộc Quần được chuyển sang tòa án

1. [Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị kết án tù

Bà Vương Cầm Cầm, bà Hứa Lâm Thê, ngoài 70 tuổi, bà Lý Phượng Châu khoảng 70 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Họ đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Vô Tích.

Ba học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tân Hồ vào ngày 16 tháng 8 năm 2018. Họ bị kết án tù vào ngày 23 tháng 8.

Bà Vương bị kết án một năm sáu tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà Hứa bị kết án một năm ba tháng tù cùng hai năm quản chế và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà Lý bị kết án một năm tù cùng hai năm quản chế và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

2. [Bắc Kinh] Bà Lai Tú Xuân bị tạm giam

Bà Lai Tú Xuân, 58 tuổi, ở quận Mật Vân, bị bắt ngày 27 tháng 4 năm 2018. Bà bị xét xử vào ngày 18 tháng 9. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Quận Mật Vân.

Các bên tham gia bức hại bà Lai:

Lai Thủ Đông (来守东), Phó giám đốc, trại tạm giam Quận Mật Vân: +86-13601149382

Vương Khải (王凯), cảnh sát trưởng,trại tạm giam Quận Mật Vân: +86-13911280939

Vương Cầm (王锦), phó phòng, Phòng Cảnh sát Mật Vân: +86-13911001881

3. [Thiên Tân] Bà Lý Tú Diễm bị tạm giam

Bà Lý Tú Diễm, ở quận Đường Cô, khu Tân Hải Tân, đã mất tích trong nhiều ngày. Thông tin từ nhiều nguồn cho rằng bà Lý bị bắt tại nơi làm việc vào giữa tháng 7 năm 2018. Nhà bà bị lục soát, máy tính và các sách về Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu. Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Số 1 Đường Cô.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Đồn Công an Hướng Dương, quận Đường Cô: +86-22-65300635, +86-22-65270536

Lưu (刘), Công an: +86-13602069808

4. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Xuân Phương bị kết án tù

Bà Khương Xuân Phương mới bị kết án ba năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

5. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Nãi Luân bị tạm giam

Ông Lưu Nãi Luân bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2018 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công ở huyện Lan Lăng. Nhà ông bị lục soát và hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Huyện Lan Lăng.

6. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Hồ sơ của bà Hứa Mộc Quần được chuyển cho tòa án

Bà Hứa Mộc Quần, ở quận Trừng Hải, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Biên phòng Liên Hạ, Đội An ninh Nội địa, và Đội Công an Mạng bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Bà bị giam tại trại tạm giam Quận Trừng Hải. Hồ sơ của bà được chuyển đến Viện kiểm sát Quận Trừng Hải vào ngày 29 tháng 5. Viện kiểm sát chính thức bắt bà vào ngày 4 tháng 6. Ngày 10 tháng 8, hồ sơ của bà Hứa được chuyển sang Tòa án Quận Trừng Hải.

Các bên tham gia bức hại bà Hứa:

Vương(王), thẩm phán, Tòa án Quận Trừng Hải: +86-754-86985020


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/9/375564.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/24/172989.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share