[MINH HUỆ 6-10-2018] Tin tức ngày hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức xảy ra tại 2 thành phố hoặc huyện thị ở 2 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 2 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc giam giữ.

65a92ad8148cf2fa327da33781cad469.jpg

1. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Minh Cúc bị giam giữ

2. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Dương Khiết đang đối mặt với phiên xét xử

1. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Minh Cúc bị giam giữ

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, bà Trương Minh Cúc ở thôn Tây Ngọc Tuyền Trang, thị trấn Chiếu Vượng Trang đã bị bắt giữ tại nhà. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Lai Dương, và bị chuyển đến trại giam thành phố Yên Đài vào ngày 27 tháng 9.

2. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Dương Khiết đang đối mặt với phiên xét xử.

Bà Dương Khiết từ thôn Cầu Thị, giáo khu Ngọc Tuyền thuộc Đại học Chiết Giang dự kiến sẽ bị Tòa án quận Tây Hồ xét xử vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Dương:

Trương Du (张榆), quan tòa, tòa án quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu: +86-571-88497959

Vương Nhã Lệ (王雅丽), thư ký: +86-571-88497960

Khương Kỳ (姜琪), công tố viên phụ trách vụ án, tòa án quận Tây Hồ: +86-571-87933727

Hàn Phi (韩飞): +86-571-87933720.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172961.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share