Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2018] Minh Huệ đã xác nhận có 29 học viên Pháp Luân Công ở khu Lai Sơn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ kể từ tháng 9 năm 2017.

Hầu hết các vụ bắt giữ được thực hiện bởi các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa khu Lai Sơn. Trong một số trường hợp, các viên chức đã đến những khu lân cận để bắt học viên và sau đó đưa họ trở lại để Viện kiểm sát và Tòa án khởi tố.

Những học viên này hiện đang ở các giai đoạn khởi tố khác nhau. Dưới đây là danh sách chi tiết về trường hợp của họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/16/373907.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/24/172268.html

Đăng ngày 01-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share