Bài viết của một học viên tại Việt Nam

[MINH HUỆ 14-10-2009]

Xin chào các bạn đồng tu tại Việt Nam;

Sau khi Minh Huệ Net công bố bài giảng Pháp mới đây của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”, tôi đã đọc bài giảng Pháp này ba lần và ngộ ra được rất nhiều điều. Trong bài Pháp này, Sư Phụ một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của Minh Huệ Net, điều mà nhiều khi các học viên chưa nhận thức được đầy đủ. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu quan điểm của tôi về vấn đề chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua mạng Internet của các học viên tại Việt Nam.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm” như sau:

Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt. Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại, do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net [có vai trò] mang tính quyết định, […]”

Trong nhiều bài giảng Pháp, Sư Phụ từng nhấn mạnh rằng vai trò của Minh Huệ Net là “không thể thay thế”. Ngoài sứ mệnh giảng chân tướng về tình hình bức hại tại Trung Quốc và cứu độ chúng sinh, Minh Huệ Net còn là nơi các học viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để từ đó giúp nhau cùng đề cao và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Quả thực, bất cứ website nào của học viên Đại Pháp cũng đều không thay thế được vai trò của Minh Huệ Net. Tuy nhiên, tôi nhận thấy website Minh Huệ tiếng Việt đa phần mới chỉ dịch bài từ Minh Huệ tiếng Anh và tiếng Trung, còn các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và chứng thực Pháp của học viên người Việt thì khá là ít ỏi. Mặc dù website Minh Huệ tiếng Việt có đặt riêng một mục “Học viên người Việt” nhưng số lượng bài viết còn khá hạn chế. Theo tôi nhận thấy như vậy là chưa đủ để phản ánh tình trạng tu luyện của học viên người Việt và cùng giúp nhau đề cao. Sư Phụ giảng rằng:

Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nghĩ rằng họ có vấn đề, nhất định đó. Là vì Ông trực tiếp phản ánh tình huống tu luyện của chủ thể đệ tử Đại Pháp, trong việc giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế với nhau là khởi tác dụng mang tính quyết định; điều này là điều mà các kênh thông tin khác làm không nổi, cũng không thể từ giác độ ấy [như Minh Huệ] mà báo cáo; đó chính là tính đặc thù của Minh Huệ Net. Đương nhiên chắc chắn có chỗ thiếu sót, ấy là cần đề cao và gia cường trong quá trình tu luyện và thành thục.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”). “Đệ tử: Minh Huệ có thể đối với một số vấn đề thường gặp —như tâm sợ hãi, chấp trước vào thời gian, ỷ lại vào người thường, v.v.— mà tổ chức giao lưu chuyên đề hay không? Sư phụ: Những việc trong tu luyện đều có thể giao lưu [chia sẻ]. Có thể viết bài, làm chuyên mục ngắn hạn; những việc đó chư vị cần điều phối với nhau cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm).

Về vấn đề viết bài tâm đắc thể hội, theo tôi cũng là một cách chứng thực Pháp đầy ý nghĩa. Các học viên Trung Quốc đã có nhiều Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua mạng Internet bằng cách giao lưu thông qua Minh Huệ Net, và theo tôi thấy học viên Việt Nam cần phải học hỏi. Chúng ta đã từ Pháp mà ngộ ra được bao nhiêu Pháp lý, tại sao lại ngại ngần viết ra những suy nghĩ của mình? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi nhận thấy thực ra học viên Việt Nam cũng thường chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhưng theo một hình thức khác: đăng bài trên diễn đàn chinhphap.com hay Hồng pháp trên diễn đàn người thường. Không ít học viên người Việt ở các địa phương khác nhau đều lên diễn đàn chinhphap.com giao lưu, và diễn đàn chinhphap.com mới là “cửa sổ giao lưu” của học viên người Việt chứ không phải Minh Huệ Net! Tuy nhiên tôi nhận thấy diễn đàn chinhphap.com không phải là website chính thức của Đại Pháp, và đăng bài ở đó không thể thay thế việc gửi bài chia sẻ cho Minh Huệ Net. Trên thực tế, nhiều học viên mới đều lên diễn đàn chinhphap.com để “học hỏi kinh nghiệm” của các học viên khác, và một trong những mục đích ban đầu lập ra diễn đàn cũng là như vậy. Tuy nhiên, đôi khi quan điểm phổ biến được thừa nhận trên diễn đàn lại không đúng đắn, và dẫn các học viên mới đi sai đường.

Tôi xin lấy một thí dụ: Một số học viên mới đắc Pháp qua mạng, lên diễn đàn tìm hiểu phương pháp giảng chân tướng và bắt gặp “Công cụ gửi tin nhắn” lên các diễn đàn. Trên diễn đàn cũng có file gửi tin và hướng dẫn cách sử dụng công cụ. Vậy là họ – những học viên mới này tin rằng Công cụ gửi tin nhắn là một cách giảng chân tướng “hiệu quả” và dùng Công cụ gửi tin nhắn trên các diễn đàn khác. Kết quả là gây ra phản ứng tiêu cực từ các diễn đàn này và nhận được những phản hồi gây tổn thất cho việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, đến nỗi người quản trị của một số diễn đàn đã sang tận diễn đàn chinhphap.com để đăng bài phàn nàn. Chẳng phải đây là gây tác dụng phản diện hay sao? Chúng ta hãy tĩnh tâm và học lại thật kỹ đoạn Pháp sau:

Đệ tử: Khi giới thiệu Thần Vận cho người thường, có thể lấy địa chỉ website Thần Vận thông qua email để gửi cho đoàn thể hoặc cá nhân nơi người thường hay không? Sư phụ: Giới thiệu website Thần Vận hẳn là không có vấn đề gì; nhưng [nếu] làm giống như gửi thư rác mà người ta vẫn phản đối, thì sẽ chịu ảnh hưởng bất hảo. Do đó chư vị cần lý trí mà làm, trí huệ mà làm, đừng khiến người ta có phản cảm.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”).

Vậy mà theo tôi được biết thì hiện tại một số học viên tham gia diễn đàn chinhphap.com cho rằng vẫn nên tiếp tục duy trì “cách làm” này vì “có người ủng hộ thì tất nhiên cũng có người phản đối!”. Tôi sẽ không bình luận thêm về chủ đề này, mà tiếp tục bàn về vấn đề dẫn dắt học viên mới. Đối với các kênh thông tin của Đại Pháp, việc chọn đăng bài viết nào là một vấn đề then chốt, bởi vì những bài viết đó có tác dụng dẫn dắt học viên mới, định hướng chỉnh thể tu luyện và ảnh hưởng đến thái độ của người thường đối với Pháp. Trên các diễn đàn như chinhphap.com, ban quản trị diễn đàn là người quyết định bài nào nên bị xóa. Tuy nhiên, bản thân chinhphap.com không phải là kênh thông tin chính thức của Đại Pháp, và quan điểm của ban quản trị diễn đàn không thể đại diện cho học viên Việt Nam nói chung. Trên thực tế, các học viên lâu năm cũng rất ít khi viết bài chia sẻ trên chinhphap.com, mà thường chỉ có học viên mới tranh luận với nhau. Còn đối với Minh Huệ thì Sư Phụ từng giảng rằng các học viên nên tham khảo thái độ của Minh Huệ về các vấn đề quan trọng. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm” như sau:

Minh Huệ Net cho đến ngày hôm nay, vẫn luôn luôn trực tiếp phản ánh trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Còn như nhận duyệt bài nào, đã là kênh thông tấn mà giảng thì nên chọn cho tốt, nhất là Minh Huệ. Họ đều là người tu luyện, biết được cái gì nên báo cáo cái gì không nên báo cáo. Quan điểm không đúng, hoặc có chỗ nhận thức còn thiếu sót, thì những bài đó [nếu] đăng lên mạng lưới sẽ mang tới ảnh hưởng cho học viên mới; đặc biệt là website như Minh Huệ Net.

Theo hiểu biết của tôi, một kênh thông tin Đại Pháp mà có những bài viết không được kiểm soát kỹ lưỡng thì rất nguy hiểm, dễ ảnh hưởng tiêu cực đến chỉnh thể chung, thậm chí bị ma quỷ dùi vào sơ hở. Khi đăng bài trên diễn đàn thì tất nhiên không thể ngay chính và hoàn chỉnh như một bài tâm đắc thể hội, và đó là một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề, thậm chí tranh luận gay gắt trên diễn đàn. Mỗi khi có xung đột xảy ra, là học viên, chúng ta cần hướng nội và tìm ra thiếu sót của bản thân. Sau khi đọc kinh văn “Cảnh tỉnh” và Bình chú “Thanh lý” của Sư Phụ, hẳn nhiều học viên trong chúng ta cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng khi một diễn đàn gây tác dụng phản diện. Chúng ta đã có Minh Huệ Net, một kênh chính thức để giao lưu, tại sao không thông qua Ông để chia sẻ và cùng nhau đề cao? Tôi hy vọng mỗi học viên chúng ta có thể bớt chút thời gian viết bài tâm đắc thể hội để giao lưu trên Minh Huệ Net, qua đó thúc đẩy chỉnh thể Đại Pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, rất mong các bạn đồng tu ở những địa phương khác nhau cố gắng thu xếp thời gian để học Pháp chung trên Internet, qua đó phối hợp làm mọi việc cho tốt.

Trên đây chỉ là những hiểu biết hạn hẹp của cá nhân tôi. Xin vui lòng từ bi chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.

Share