Viết bởi Dong Na, phóng viên Minghui

[Minh Huệ] Vào ngày Quốc khánh của Trung quốc, một đệ tử Pháp Luân Công bị đánh đập rất dã man và bị bắt bởi công an Trung quốc tại Thiên an môn. Vào ngày 2 tháng 10, các đệ tử Pháp Luân Công tại Ottawa đã tập trung trước toà Đại sứ Trung quốc mặc dầu trời mưa tầm tã, để kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố dã man đó.

Tinh thần Quốc gia bị ô uế bởi bạo hành

Một kỹ sư cao cấp tại Nortel và cũng là đệ tử Pháp Luân Công Li Xun nói “Điều này chứng tỏ được tinh thần quốc gia khi đón mừng ngày Quốc khánh. Chúng ta thấy tinh thần này tại Thiên an môn trong kỳ lễ Quốc khánh này qua việc một đệ tử Pháp Luân Công muốn nói lên câu chuyện có thật và những tốt đẹp của Chân Thiện Nhẫn với mọi người mặc dầu người đệ tử này biết rất rỏ chính sách khủng bố tàn bạo trong hơn 5 năm qua. Tính vô ngã, từ bi, anh hùng của anh ta là niềm hy vọng của toàn dân tộc. Tuy nhiên, việc dùng bạo hành đối với những người tốt này là vết ô nhục của tinh tần dân tộc.”

Tiến sĩ Zhi Jin, chuyên ngành khoa học về vật liệu, nói rằng theo luật pháp Trung quốc, những người tốt này có quyền nói lên sự thật, sự bất công mà họ đã gánh chịu. Đó là lợi ích cho cả dân tộc, và cho mọi người dân, và họ đã can đảm để nói lên sự thật. Điều mà họ làm mới thật sự anh hùng.

Sự dã man của Chính sách khủng bố trong 5 năm qua cho thấy được qua bạo hành này

Đệ tử Pháp Luân Công Dai Gongyu nói “Đối với những người đã chứng kiến được sự bạo hành, tàn nhẫn tại Thiên an môn vào ngày đó, có thể là lần đầu tiên họ chứng kiến như vậy. Tuy nhiên, đối với những người đã bị khủng bố trong hơn 5 năm qua, đó chỉ là một phần rất nhỏ của những gì đã xảy ra tại Trung quốc. Đó chỉ là một phần rất nhỏ về sự bạo tàn, vô nhân đạo. Những điều đó đã được nhóm cầm quyền Bắc kinh giấu kín đằng sau bộ mặt giả là chào mừng Quốc khánh.”

Dai nói thêm “Nếu những bạo hành chống các đệ tử Pháp Luân Công xảy ra giữa ban ngày tại một quảng trường lớn như vậy, thì không khó để biết những gì đang thật sự xảy ra phía sau bức tưòng tăm tối đó. Chính sách khủng bố dã man này đã giết hại hơn một ngàn đệ tử, trung bình là 17, 18 người bị giết hại hàng tháng. Có đến 23 đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại trong tháng 8 vừa qua.”

Dai nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada đến trước toà Đại sứ Trung quốc để kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố đó. Qua những bạo hành xảy ra tại Thiên an môn trong ngày Quốc khánh, chính họ đã nói với mọi người rằng chính sách khủng bố này dã man biết bao nhiêu. Các đệ tử Pháp Luân Công sẽ tiếp tục giảng rõ sự thật. Khi tất cả mọi người trên thế giới biết về chính sách khủng bố dã man này. Thế giới và lịch sử sẽ ngăn chận chúng.

4-10-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/4/85741.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/5/53149.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share