Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2019] Ngày 18 tháng 3 năm 2018, chín học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì đã phân phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại đức tin của họ và lịch sử đẫm máu của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sáu tháng sau, tám người trong số họ bị kết án tù.

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, trong phiên tòa xét xử của Tòa án Quận Kim Châu, các luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội cho họ. Luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và không có bằng chứng nào ủng hộ cáo buộc chống lại thân chủ của họ, mà chỉ là “phá hoại việc thực thi pháp luật” – một cái cớ thường được sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương Lệ Quả, bà Tôn Bảo Anh, bà Cốc Tú Hoa và ông Chu Hưng bị kết án bốn năm tù. Bà Trương Tam Mạn và bà Đàm Xuân Vinh bị kết án ba năm tám tháng tù. Ông Lưu Tỉnh Long bị kết án ba năm và ba tháng và ông Lý Thiên Học bị kết án ba năm và hai tháng.

Bản án của ông Lưu Hy Vĩnh, 78 tuổi, vẫn đang trong quá trình xem xét.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, bà Cốc, bà Trương và bà Đàm đã bị chuyển từ Nhà tù Thành phố Đại Liên đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Một tháng sau đó, vào ngày 21 tháng 5, bà Vương và bà Tôn cũng bị đưa đến nhà tù này.

Ngày 30 tháng 4, ông Chu, ông Lý và ông Lưu bị chuyển từ trại tạm giam Thành phố Kim Châu đến Nhà tù Liêu Nam.

Các báo cáo liên quan:

Ông lão 78 tuổi ở thành phố Đại Liên bị giam vì đức tin của mình, vợ ông bị hăm dọa

Chín học viên bị bắt giữ phi pháp vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở thôn Viên Đồn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/388175.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/177999.html

Đăng ngày 14-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share